Skip to main content

»Mikroskopet er vores arbejdsplads«

Mikkel Eld er overlæge og klinisk lektor på Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital.

Overlæge Mikkel Eld Foto: Lene Pedersen, Aalborg Universitetshospital.
Overlæge Mikkel Eld Foto: Lene Pedersen, Aalborg Universitetshospital.

Klaus Larsen, kll@dadl.dk

7. maj 2018
3 min.

6.15 Jeg står op, og efter en gammel aftale er det mig, der smører madpakker til vores børn: to drenge på 10 og 13 og en datter på 16. Jeg havde glemt, at den ældste først skal møde i gymnasiet kl. 10, så hun er ikke helt tilfreds med vækningen. Min hustru, som er praktiserende læge, cykler af sted sammen med drengene. Jeg tager bilen i dag.

7.55 Siger godmorgen til et par kolleger og går ned på mit kontor – som speciallæge har vi vores eget kontor, hvor vi har vores mikroskop – som jo er vores arbejdsplads. De yngre læger er to om et kontor – hvad der kan have en læringsmæssig værdi. Jeg tjekker dagens operationsprogram på Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling – jeg er ansvarlig for den gastrointestinale patologi og vil gerne se, hvad der kan ventes af frysesnits-undersøgelser. Der er bl.a. planlagt en Whipple-operation, hvor man fjerner pancreas, noget af ventriklen og tyndtarmen samt galdeblæren.

8.10 Jeg bliver kaldt af en af bioanalytikerne til udskæring af nogle præparater, som har fikseret et par døgn i formalin: et rektum-resektat, en højresidig hemi-kolektomi og et Whipple-resektat – alle med cancer i. Som patologer skal vi skære dem ud og tage fra til mikroskopi for at se, hvor dybt canceren vokser. Om der er lymfeknude-metastaser og om canceren vokser tæt på eller i resektionsfladerne.

9.30 Lægemøde på afdelingen. I dag er det de yngre læger, der præsenterer cases, som de synes, er spændende og lærerige. I den henseende er patologer feinschmeckere, der godt kan lide at præsentere meget specielle ting. Også i dag.

10.15 Kaldes jeg til fryselaboratoriet. Den ventede pancreas-resektion fra operationsprogrammet er kommet, og en yngre læge skal have hjælp med det. Hun skærer resektionsranden fra, og vi undersøger den hurtigt, så kirurgerne kan få besked. Desværre er der cancer i. Det ringer vi og fortæller, så kirurgerne tager mere fra, som de igen sender til frysesnitsundersøgelse. Denne gang er resektionsranden fri for cancer, og der skal ikke fjernes mere fra patienten.

11.00 Jeg sidder og mikroskoperer – det er hovedparten af mit job: Leverbiopsier, pancreasbiopsier og biopsier fra mave-tarmkanalen. Undervejs indtager jeg en hurtig frokost på kontoret.

13.00 Den månedlige leverkonference på Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling. Det drejer sig om patienter, som jeg har udvalgt: En med primær biliær cholangit og en med autoimmun hepatit. Da konferencerne er månedlige, er der som regel lagt planer for patienterne, så den har primært uddannelsesmæssig værdi. Men nogle gange træffes der også beslutninger på baggrund af vores fund. I dag er der et interessant tilfælde: En patient med alfa-1 antitrypsinmangel der har udviklet levercirrose.

14.00 Supervision af yngre læger. De kommer med præparater, som de selv har mikroskoperet, og så gennemgår vi dem sammen. Patologi er et mesterlære-speciale.

15.15 Undervisning af medicinstuderende. Det er en opgave der af og til kan være svær at presse ind i en travl klinisk hverdag, men det er også sjovt at give videre af den viden, man har.

16.00 Tilbage på afdelingen, hvor jeg gennemser og godkender mikroskopibesvarelser. Så kører jeg hjemad, hvor jeg har lovet at køre den yngste og et par af hans kammerater til fodbold. Det er fordelen ved patologi-specialet: Det er fleksibelt.

18.00 Jeg laver mad, mens min hustru henter til fodbold, og da alle er hjemme ved syvtiden, spiser vi sammen.

20.30 Der er så småt faldet ro på. Drengene går i seng. Min hustru og jeg arbejder ved hver sin computer. Jeg er ved at redigere en lærebog i histologi, så det arbejder jeg en times tid på. Min datter kommer forbi og skal have hjælp til noget matematik. Og så er det sengetid.