Skip to main content

»Mindfulness kan spare samfundet penge«

Søren Frandsen, sfr@redaktionen.dk

7. dec. 2012
2 min.

Navn: Lone Fjorback

Stilling: Speciallæge i psykiatri ved Aarhus Universitetshospital og uddannet mindfulness-instruktør fra University of Massachusetts Medical School

Ph.d.-afhandling: Mindfulness and Bodily Distress.

Ph.d.-afhandlingen har været publiceret i novemberudgaven af Danish Medical Journal.

Hvad forsker du i?

»Jeg forsker i patienter med kronisk kropslig stress - patienter, som ikke passer ind i apparatfejlsmodellen, hvor lægen på baggrund af en diagnose fjerner problemet.

Nervesystemet rummer både noget fysisk og noget psykisk. Alligevel holder mange læger sig til det fysiske, men den model virker ikke for alle patienter. De får det ikke bedre - trods undersøgelser og behandling. Disse patienter koster lige så meget, som der årligt bliver brugt på kræftbehandling«.

Hvorfor er det interessant?

»Den traditionelle model kommer ofte til kort, og kronisk fysisk stress er hyppig, uanset om man er syg eller ej.

Sindet har en effekt på patientens symptomer, og forskning viser, at for eksempel venlighed spiller positivt ind på sygdom. Uden diagnose og behandling falder patienternes livskvalitet, og de risikerer at miste deres arbejdsevne«.

Hvad er du kommet frem til?

»Programmet mindfulness-baseret stressreduktion bygger på traditionerne fra yoga, meditation og buddhistisk træning. Det er videnskabeligt bevist, at programmet kan forbedre blandt andet mentalt helbred og nedbringe symptomer på kroniske smerter.

I min undersøgelse randomiserede jeg 119 patienter til enten mindfulness-behandling eller en behandlingsplan lavet i samarbejde mellem psykiateren og patienten.

I mindfulness-gruppen fik patienterne det bedre både fysisk og psykisk med det samme, mens patienterne i kontrolgruppen først efter et år var på niveau med mindfulness-gruppen. Vi så også på, hvem der havde fået pension et år senere. I mindfulness-gruppen var det 25%, mens 45% af patienterne i kontrolgruppen var på offentlig støtte. Grunden til, at de havde fået det bedre, kan være på grund af pensionen, men mindfulness-teknikkerne kan have forhindret patienter i at ryge ud af arbejdsmarkedet«.

Hvad kan forskningsresultaterne bruges til?

»Når vi ikke ved, hvad patienterne fejler, ryger de rundt i systemet, hvilket koster mange penge. I gennemsnit har patienterne i min undersøgelse været syge i 14 år. For at sætte en pris på patienternes sygdom har vi set på, hvad de kostede, året inden de kom til os. Beløbet har vi sammenlignet med, hvad de kostede, året efter de kom til behandling hos os. I gennemsnit var en patient 10.000 kr. billigere året efter vores behandling - på trods af udgifter til den behandling vi gav«.