Skip to main content

Mistillidsvotum udløser møde med udskældt styrelse

Direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer kritiske læger til møde allerede i næste uge. Men Svendborgsagen betyder ikke, at lægerne skal agere anderledes, siger hun.

Anne-Marie Vangsted er direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed. Foto: STPS
Anne-Marie Vangsted er direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed. Foto: STPS

Anders Heissel, ah@dadl.dk

12. jan. 2018
5 min.

På et møde allerede i næste uge vil Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, mødes med repræsentanter fra de kritiske læger, der står bag et mistillidsvotum til styrelsen.

”Jeg er oprigtig ked af, at lægerne føler sig mistænkeliggjort og ikke har tillid til os. Vi har jo det samme mål om at have et lærende sundhedsvæsen med balance mellem det individuelle og organisatoriske ansvar. Jeg er enig med Kristian Rørbæk Madsen i, at vi skal have fokus på systemiske fejl og handlekraft til at håndtere de brodne kar. Derfor vil jeg i dag invitere de kritiske læger til et møde i næste uge, fordi jeg gerne lytte til deres frustration og deres bud på løsninger”, siger Anne-Marie Vangsted til Ugeskrift for Læger.

Centralt i lægers mistillidsvotum og centralt i kampagnen #detkuhaværetmig står Svendborgsagen, hvor styrelsen ifølge initiativtageren til kritikken, Kristian Rørbæk Madsen, er gået målrettet efter en ung læge, som ”ikke har gjort noget forkert, men hvis handling blot afspejler en daglig og normal praksis med mundtlig ordination i et presset sundhedsvæsen. Og som blev dømt for det. Det er et udtryk for en voldsom aktivistisk linie fra styrelsen mod enkelte læger som syndebukke”, som han sagde til ugeskriftet.dk.

Fakta

Sundhedsministeren er tilfreds:

Et halvt år til opdaterede journaliseringsregler

Og Svendborgsagen er et eksempel på, at loven måske ikke er identisk med virkeligheden, erkender Anne-Marie Vangsted. Og derfor bliver der nedsat en arbejdsgruppe, der skal modernisere reglerne for journalføring.

”Der har været forskellige opfattelser af, hvad der er korrekt journalføring. Det skal vi kigge på, så vi både kan arbejde patientsikkert og have ordentlige vilkår for lægerne”.

Hvornår er de nye regler klar?

”Jeg vil tro, at i løbet af et halvt år. Og indtil da har vi sammen med Yngre Læger invitereret til undervisningsdage over hele landet med det første møde den 24. januar, hvor vi fortæller om reglerne. Og vi lægger al materiale på nettet som videoer. Vi skal ikke ende med defensiv medicin, hvor alt bliver journalført. Vi skal journalføre det nødvendige for behandlingen”.

Hvad skal lægerne så gøre i det næste halve år?

”Det skal fortsætte som de plejer”.

Og lægerne skal ikke være bange for at få styrelsen på nakken?

”Nej”.

Men når lægerne kigger på Svendborgsagen med en læge, der ifølge mange læger blot gjorde sig arbejde og alligevel blev dømt i retten bl.a. med jeres støtte, hvordan skal de så kunne fortsætte som de plejer?

”Jeg kan ikke komme konkret ind på Svendborgsagen, men mit klare budskab er, at lægerne skal blive ved med at gøre, som de plejer og udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Svendborgsagen har ikke ændret noget.”

Når lægerne laver en mundtlig ordination, skal den så journalføres?

”Alle ordinationer skal journalføres. Det er bare et spørgsmål om, hvornår.”

Politianmeldelse af klinikchef

En anden sag, som lægerne nævner i deres mistillidsvotum, er sagen med klinikchef Jan Bonde på Rigshospitalet, som lægerne kalder for ”en ekstremt aggressiv tilgang fra STPS, hvor en klinikchef anmeldes til politiet, efter et lægefagligt skøn.”

Hvordan skal lægerne opfatte, at I har fokus på læring, når I politianmelder en læge, som bliver frifundet og hvorefter I siger, at I vil stadig politianmelde læger for tilsvarende?

”Indberetning efter §179 er rigtigt vigtigt af hensyn til netop læring. Indberetningen skal sikre, at styrelsen og politiet får mulighed for at tage stilling til, om der skal afholdes et retslægeligt ligsyn eller eventuel retslægelig obduktion. Et retslægeligt ligsyn og obduktion kan lige så vel være med til at frikende en sundhedsperson som det modsatte. Så fra en tilsynsmæssig vinkel giver de retslægelige ligsyn og obduktioner os bl.a. mulighed for at forebygge, at lignende dødsfald sker fremover".

Mener du, at styrelsens linie er aktivistisk ligesom lægerne mener?

”Jeg er ked af, at vi virker aktivistiske, for det er ikke vores hensigt. Vores hensigt er sammen med sundhedsvæsnets parter at lave et sikkert og godt sundhedsvæsen, som lærer af sine fejl.”