Skip to main content

Morgenfriskt multi-menneske bliver ny videnskabelig redaktør på Ugeskrift for Læger

Journalist Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk Det lyder sandelig, som om du har meget at lave. Hvordan får du tid til alle dine gøremål?

25. apr. 2008
4 min.

»Det er ikke altid let. Jeg har bl.a. været inviteret til at holde foredrag for The Royal College of Surgeons of England for at fortælle om netop det her - hvordan man kan kombinere et meget aktivt fagligt liv med et privatliv. Men det er et spørgsmål om at organisere sin tid så effektivt som muligt. F.eks. er jeg udpræget A-menneske, så om morgenen har jeg nogle timer i fred, inden resten af familien vågner. Her får jeg normalt lavet en del«.

Hvorfor ville du være videnskabelig redaktør for Ugeskriftet?

»Nu har jeg jo været her i seks år (Jacob Rosenberg har været en af Ugeskriftets faglige redaktører, red.), og jeg synes, det er spændende. Det er sjovt at få en føling med, hvad der foregår i landet rent forskningsmæssigt«.

Har du planer om at lave en masse ting om?

»Bladet indfører jo ændringer og justeringer løbende, men at jeg bliver redaktør, betyder ikke, at det hele nu skal laves om. I løbet af de seks år, jeg har været her, er der allerede blevet lavet rigtigt meget om, og bladet er blevet mere læservenligt. Vi skal fortsætte den gode linie. Men der er én vigtig ting - internetdelen skal tunes lidt bedre«.

Hvordan det?

»Et stort kritikpunkt har jo været de lange ekspeditionstider. Vi vil indføre publicering på nettet lige så snart, et manuskript er modtaget, sprogbehandlet og sendt til sats. Det hedder E-pub Ahead of Print. På den måde kan vi gøre ny viden tilgængelig måske et halvt år tidligere. Jeg håber, vi kan indføre det i år«.

Hvad forsker du selv i?

»Jeg leder en forskningsenhed med i alt ni forskere, som er en blanding af skolarstipendiater, disputatsforskere og phd-studerende. Der er også en forskningssygeplejerske og en forskningssekretær, og jeg er vejleder for dem alle sammen. Min forskningsprofil handler om generel kirurgisk interventionsforskning - i øjeblikket med fokus på minimalt invasiv kirurgi. Men jeg forsker også i andre ting såsom melatonin, som er den kraftigste anti-oxydant, vi kender. Evaluering af nye kirurgiske metoder er også i centrum. Alt sammen er for at optimere forløb og outcome for patienten. Jeg publicerer 20-30 artikler om året, både i Ugeskrift for Læger og i internationale tidsskrifter«.

Du arbejder også en gang imellem i den private sektor - hvordan er forskningen der?

»Det er meget væsentligt, at der forskes i det private. Patientklientellet er super velegnet. Der er jo stor volumen med de samme typiske operationer. Vi er begyndt at se forskning herfra, og det kommer vi til at se rigtigt meget mere af. Det skal vi glæde os over«.

Et andet sted her i bladet beskriver overlæge Peter Gøtzsche politisering og ligefrem fyring af folk på videnskabelige tidsskrifter. Hvor vigtig er din egen frihed?

»Jeg kan fuldt ud tilslutte mig Peter Gøtzsches bemærkning om, at Ugeskriftets redaktør til enhver tid skal være ,parat til at sætte sin stilling ind på at forsvare ytringsfriheden og den redaktionelle uafhængighed`, som han skriver. Ugeskrift for Læger ejes som bekendt af Lægeforeningen, og min fornemmelse er klart, at der er overensstemmelse mellem min holdning og holdningen i foreningen.«

Så hvis nogen vil pådutte dig noget, så går du af?

»Hvis jeg kom i en situation som omtalt i artiklen, ville jeg selvfølgelig gå i dialog med foreningen om problemstillingerne. Hvis vi ikke kunne nå til enighed ved simpel diskussion, ja så ville det naturligt indebære, at jeg måtte sætte min stilling ind på det. Ytringsfriheden og den redaktionelle uafhængighed er så centrale for et videnskabeligt tidsskrift, at de ikke er til diskussion«.

Hvad laver du, når du en sjælden gang har fri?

»Nu har jeg en kone, fire børn og en hund, så det går der jo noget tid med. Men jeg er vild med film. Vi har biograf derhjemme og massevis film af alle mulige slags. Det er så afstressende«.

Hvad er så din yndlingsfilm?

»Jeg har vist ikke én yndlingsfilm. Men når jeg bruger filmkiggeriet til afslapning, skal det helst være sådan noget rigtigt hjernedødt noget. Ikke noget med Kieslowskis ,Rød`, ,Hvid` og ,Blå` eller den slags«.

Henvisning:

Referencer

  1. Ytringsfrihed og redaktionel uafhængighed: Fire fyringer og en kafkask proces, Overlæge Peter C. Gøtzsche, Ugeskrift for Læger 170/18, side 3