Skip to main content

Motion på Recept er penge ud af vinduet

3. dec. 2010
03 min

Nina Vinther Andersen, nva@ninavinther.dk

Det populære Motion på Recept bliver nu skudt ned af Sundhedsstyrelsen. Efter otte års erfaringer fra kommuner og amter konkluderede Sundhedsstyrelsen tidligere på året i en samlet evaluering, at:

»På baggrund af de gennemgåede evalueringer er der ikke overbevisende evidens for effekten af Motion på Recept - især ikke den længerevarende/vedvarende effekt«.

Det ærgrer Henrik Dibbern, der er formand for Praktiserende Lægers Organisation:

»Det er ærgerligt, for det er et godt initiativ, som vi virkelig har sat vores lid til. Jeg håber, man vil ændre på formen og se, om man kunne finde en form med bedre effekt. Men kan man ikke det, så må man opgive det, for der er ingen grund til at spilde pengene «.

Motion på Recept ser ud til at have effekt, så længe recepten holder. I hvert fald for de patienter, som ikke dropper ud - hvilket typisk er dem med det dårligste helbred. Dem, der holder fast, får klart forbedret deres fysik, mens de er i gang.

Men selv for dem, der holder fast i forløbet, som motionen på recepten udløser, så sker der det, at når recepten stopper, forsvinder effekten stort set lige så hurtigt, som det tager at spise en fastelavnsbolle, fordi patienterne ikke holder fast i motionen på eget initiativ.

Selvom Motion på Recept ikke er meget dyrt for kommunerne, så koster det rundt regnet 296.000 kroner mere i forhold til simpel vejledning, viser evalueringen.

Ifølge Kommunernes Landsforening (KL) kan det ende med, at Motion på Recept bør droppes:

»Enten bør kommunerne overveje, om man kan justere interventionen, så den får vedvarende effekt. For eksempel ved at være mere præcis i at ramme den rigtige målgruppe og undgå frafald eller ændre på rammerne eller indholdet i konceptet. Og hvis der ikke er rum for justeringer, må kommunerne overveje, om man skal blive ved med det«, siger chefkonsulent Steen Rank Petersen fra KL.

Flere forklaringer

Der er flere forklaringer på, at effekten siver efter et stykke tid. Mange deltagere tror ikke selv på, at de kan klare den fysiske udfoldelse i det fornødne omfang. Og når de går med på idéen, så sker det ikke, fordi de har lyst til det, men fordi de synes, de bør gøre det. Endelig beskriver deltagerne, at det er svært at gå fra et forløb, hvor andre er ansvarlige, til selv at planlægge, organisere og opsøge motionen.

Sundhedsstyrelsen ender med at konkludere, at Motion på Recept indeholder et stort »uudnyttet potentiale«.

Henrik Dibbern, formand for Praktiserende Lægers Organisation, afviser da også, at pengene til Motion på Recept har været spildt:

»Det mener jeg ikke, for vi har fået nogle vigtige erfaringer. Det vigtige er nu at undgå de metoder, der ikke virker, og finde frem til dem, der er bedre. Det er et af de områder, hvor vi virkelig er dybt afhængige af at finde noget, der virker«, siger han.

Kilde: Resultatopsamling af Motion på Recept i Danmark. Sundhedsstyrelsen, 2010.

FAKTA om Motion på Recept
  • Tilbydes fysisk inaktive borgere med eller i risiko for livsstilsrelaterede sygdomme.

  • Den alment praktiserende læge henviser patienten til et individuelt, struktureret trænings- og vejledningsforløb i kommunalt regi.

  • I nogle forløb har der været delvis egenbetaling.

  • Cirka hver tredje kommune tilbød i 2008 sine borgere Motion på Recept.

  • Cirka to tredjedele af deltagerne er kvinder.

  • Gennemsnitsalderen er 50-55 år.Kilde: SST

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen