Skip to main content

Nære sundhedshuse evalueret: ”Det går ret godt”

I Nakskov og Kalundborg blev sygehusene afløst af sundheds- og akuthuse. Nu viser evalueringen at det – overvejende – er gået, som det skulle.

Sundheds- og akuthuset i Kalundborg, mens det endnu befandt sig på tegnebordet hos arkitektfirmaet. Foto: Friis og Moltke.
Sundheds- og akuthuset i Kalundborg, mens det endnu befandt sig på tegnebordet hos arkitektfirmaet. Foto: Friis og Moltke.

Klaus Larsen kll@dadl.dk

5. okt. 2016
3 min.

Både borgere og ansatte er glade for de nye sundhedshuse i Nakskov og Kalundborg. Det skriver kommunernes og regionernes analyseinstitut KORA i en evalueringsrapport.

”Husene fremstår som et nært og synligt sundhedstilbud og en god ramme for samarbejde mellem de forskellige fagpersoner”, skriver KORA om evalueringen.

Ingen tværsektorielle projekter

Da sygehusene i Kalundborg og Nakskov blev nedlagt, oprettede Region Sjælland i stedet lokale sundheds- og akuthuse.

Da husene blev etableret, var det regionens hensigt, at de skulle afprøve forskellige tværsektorielle samarbejder. Men efter det første år lød KORA’s pessimistiske vurdering, at de funktioner og ledere, som var samlet i de to huse ”ikke selv har været i stand til eller har ikke haft beslutningskompetence til” at sætte gang i de ønskede projekter.

Og det er fortsat et nødlidende område, vurderer KORA.

”Man har nok været for tidsoptimistiske i udgangspunktet”, siger projektchef i KORA Martin Sandberg Buch. ”Det tager lang tid at få hverdagen til at fungere i et multifunktionelt og tværsektorielt hus. Det er nok først nu her, et par år efter etableringen, at der er overskud til at sætte gang i tværsektorielle projekter”.

”Nært, synligt tilbud”

På andre områder, derimod, går det ifølge KORA rigtig godt: ”Husene repræsenterer et nært, synligt sundhedstilbud, der har bevaret udbuddet af ikke-specialiseret udredning og behandling i nærområdet”, lyder vurderingen, der bygger på interviews med 59 ledere og ansatte i de to huse.

”Husene samler en bred palet af regionale, private og kommunale sundhedstilbud, hvilket giver de borgere, der har flere forløb, mulighed for at samle flere besøg på samme dag. Samtidig opleves den lette adgang til billeddiagnostik og laboratorieundersøgelser som et stort plus af både borgere og de fagpersoner, der kan henvise til disse”.

Svært at få læger

Og – tilføjes det – så anses husene som attraktive arbejdspladser, blandt andet, fordi de har gode fællesfaciliteter og ligger nær ved andre funktioner. Og det giver grund til at tro, at det bliver nemmere at tiltrække kvalificeret personale, så man kan fastholde et højt fagligt niveau.

Det kommer dog næppe af sig selv, for ifølge KORA er der stadig problemer med at tiltrække praktiserende læger og speciallæger i de to lokalområder, der begge lider under stor lægemangel.

Tilfredse med nærhed

Evalueringen omfatter også en brugerundersøgelse, hvor 157 brugere har besvaret spørgsskemaer. Generelt er tilfredsheden stor.

Ifølge KORA oplever borgerne, at husene ”repræsenterer et nært og synligt sundhedstilbud” om ikke-specialiseret udredning og behandling i nærområdet.

Der er tilfredshed med husenes fysiske rammer og med, at der både i Kalundborg og Nakskov er samlet en bred vifte af regionale, kommunale og private sundhedstilbud, som giver mulighed for at samle flere behandlinger eller undersøgelser samme dag, under samme tag.

Læs evalueringsrapporten her (pdf)