Skip to main content

Næsten hver fjerde midtjyske speciallæge bijobber

Journalist Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

17. jun. 2011
2 min

Bijobberiet blandt speciallægerne på Region Midtjyllands hospitaler er meget ulige fordelt, både på specialer og på lokaliteter.

Således bijobber næsten hver tredje speciallæge på Regionshospitalet Viborg, mens tallet er nede på 16 procent blandt lægerne på Hospitalsenheden Vest - dvs. sygehusene i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm.

Samlet set bijobber mellem 20 og 25 procent af lægerne, fremgår det af en ny undersøgelse foretaget af Region Midtjylland.

Anæstesiologerne bijobber mest med tilsammen næsten 1.800 timer om måneden.

De spreder sig meget bredt og tager mest ekstrajob på privathospitaler - svarende til 600 timer om måneden - men arbejder også ganske meget på andre offentlige hospitaler, fremgår det af undersøgelsen.

Derimod går ortopædkirurgerne stort set kun på bijob i det private. Psykiaterne bijobber primært i egen klinikker. Mens andelen af speciallægerne, der bijobber i medicinalindustrien, er meget lille.

Langt de ivrigste bijobbere findes på Aarhus Universitetshospital, på hhv. Nørrebrogade og Tage-Hansens Gade, hvor speciallægerne samlet lægger ca. 2.700 mande- og kvindetimer om måneden andre steder. Dernæst følger Aarhus Universitetshospital, Skejby, og psykiatri/social.

Sætter man bijobberiet i forhold til de 1.558 speciallæger på regionens hospitaler, svarer det imidlertid kun til ca. tre timers bijobberi pr. læge om måneden. Det har P4 Østjylland regnet ud.

»Men det er betryggende, at det ikke er større. Måske skyldes det, at den private sektor mangler arbejde«, siger sundhedsdirektør Ole Thomsen til P4 Østjylland.

»Der er tale om forventede tal. Debatten har været meget overdrevet. Det viser også tidligere undersøgelser«, siger formand for Overlægeforeningen, Erik Kristensen.

Rent praktisk har regionen fået lavet et it-system, hvor lægerne selv taster oplysninger om bijob ind, og hvor ledende overlæge så trykker »o.k.«, før informationen endeligt registreres.

Det er meningen, at regionen fremover vil lave en samlet opgørelse hvert år, så den kan sammenligne udviklingen år for år.