Skip to main content

Når flokdyret fejler

Mennesker er flokdyr og vil gøre næsten hvad som helst for at tilhøre en gruppe. Også når handlingen er uklog. Forfatter Henrik Tingleff giver i bogen »Når flokdyret fejler« fem forklaringer på, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør.Læs anmeldelse af Poul Videbech.
Cover: Gyldendal
Cover: Gyldendal

Poul Videbech. Interessekonflikter: ingen

22. sep. 2022
2 min.

Forfatteren Henrik Tingleff fremlægger en række berømte adfærdspsykologiske forsøg, hvoraf nogle vil være læseren bekendt. F.eks. Stanley Milgrams berømte forsøg med hvor langt almindelige mennesker vil gå med at afstraffe andre mennesker med stærke elektriske stød, hvis en forsøgsleder i hvid kittel beordrer dem til det. Dette og en række andre forsøg bliver udførligt gennemgået, og konklusionen er nedslående: Vi vil som mennesker gøre næsten hvad som helst for at tilhøre en gruppe. Grupper gør os diskriminerende og fjendtlige over for andre. Vi er autoritetstro og adlyder ordrer, også selvom de byder os imod eller er uetiske. Vi lader andre lide og undlader at gribe ind, bare for ikke selv at tabe ansigt.

Faktaboks

Fakta

Problemet med bogen er, at Henrik Tingleff præsenter udvalgte forsøg, der beviser disse pointer, men bagatelliserer og fortier nyere forskning, som afgørende rykker ved metoderne i eksperimenterne eller ved konklusionerne.

Efter læsning af bogen går tankerne uvægerligt til nazismens svøbe og til de mange læger, der glat væk accepterede at deltage i eutanasiprogrammer og bestialske menneskeforsøg. Muligheden for at synke ned i en dyb depression over menneskehedens frastødende flokmentalitet ligger lige for. Men forfatteren mener dog, at netop det, at vi gør os disse sider klart, giver os mulighed for at handle anderledes, og anviser en række snusfornuftige råd hertil: Få din søvn, hold pauser, undgå at forsøge at multitaske og andre gode råd af tilsvarende kaliber.

Bogen er meget lang, forsøgene interessante, men temmelig udpenslede, og den forholder sig ukritisk til disse. Bogen er nok mest anbefalelsesværdig for socialpsykologinørder, der er let misantropiske.

Læs flere anmeldelser her.