Skip to main content

»Når livet tabes, er Afsnit for Tab en gave«

I 2021 var der 250 dødfødte børn i Danmark på fødegangene, men ikke alle fødeafdelinger har separate afsnit til familier, der mister. Det har de på Aarhus Universitetshospital, hvor miniafdelingen Afsnit for Tab hjælper forældre i sorg og krise.

Foto: Ugeskrift for Læger
Foto: Ugeskrift for Læger

Laura de Vos og redaktionen 

19. jan. 2023
2 min.

Når man træder ind på den lille afdeling Afsnit for Tab på Aarhus Universitetshospital (AUH), fornemmer man straks den skærende kontrast til en livlig fødegang med babygråd og højlydte råb fra fødende kvinder. For de indlagte forældre på Afsnit for Tab har livet taget en uønsket drejning, og de har mistet deres barn.

På det lille afskærmede afsnit tager erfarne jordemødre vare på forældrene, og giver dem plads og tid og ro til at sige farvel til deres barn. 

»Det, som vi kan give dem her, det er jo præcis at give dem tid og ro. Vi har det her lille afsnit, som er afskærmet fra resten af sygehuset, hvor der er to stuer, og hvor der er ro på, og ofte er der kun ét par indlagt ad gangen, så her er meget fredeligt«, siger klinisk jordemoderspecialist Dorte Hvidtjørn. 

Tid og ro til at sige farvel 

Føtalmediciner og overlæge i Afsnit for Kvindesygdomme og Fødsler, AUH, Vibike Gjørup, oplever, at patienter, som har været indlagt på Afsnit for Tab, har været glade for den hjælp og omsorg, som de er blevet mødt med, og hun er som sundhedsfaglig begejstret for afsnittet:

»Når patienterne kommer til opfølgende samtaler 2-3 måneder efter forløbet, er de taknemmelige for, at de har haft tiden og rummet og den omsorgsfuldhed og forståelse, som Afsnit for Tab kan give dem«. 

Se video om Afsnit for Tab: