Skip to main content

Nedlukning virker ikke kun mod corona: Andre smittekilder tørrer også ud

Siden 12. marts har Statens Serum Institut registreret færre tilfælde af influenza, kighoste, meningokokmeningitis og kønssygdomme som gonore og syfilis. For flere sygdommes vedkommende testes der dog mindre, og andre forhold kan også spille ind på den faldende tendens, lyder det.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Kurt Balle Jensen

20. apr. 2020
4 min.

I uge 11 blev der registreret 884 nye smittede med influenza i Danmark. Det var den uge, landet lukkede ned pga. Corona. Ugen efter var tallet 234 - et fald på 70 procent. I begge uger blev der taget 4000 prøver, og afdelingslæge Peter Henrik Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Statens Serum Institut, føler sig derfor på sikker grund, når han skal begrunde det kraftige fald.

»Ja, på dette område er vi helt sikre: Nedlukningen af Danmark betød nærmest fra dag 1 en stor nedgang i antallet af nye smittede. Det ved vi på baggrund af, at testaktiviteten var den samme«, siger afdelingslægen.

Siden har antallet af nye influenzatilfælde ligget relativt lavt, og alt tyder derfor på, at vi samlet set får en influenzasæson med væsentlig færre dødsfald end normalt. En influenzasæson medfører typisk omkring 1000 dødsfald som følge af influenza. Indtil uge 12 havde der i år været 200 dødsfald som følge af influenza, og med det store fald i antal af nye smittede kan der forventes langt færre dødsfald end normalt, når influenzasæsonen slutter uge 20.

Når det gælder kighoste, blev der i januar påvist 874 tilfælde og i februar 851 tilfælde. Fra den 12. marts og resten af måneden blev der kun påvist 43 tilfælde, men her giver langt færre testede støj på linjen, så man ikke på samme måde som for influenzaens vedkommende med samme sikkerhed kan sige, at nedlukningen har påvirket smittespredningen positivt.

Afdelingslæge Peter Henrik Andersen, Statens Serum Institut. Selv om det endnu er for tidligt at sige noget bestemt, mener han, at nedlukningen af Danmark har været med til at bremse smittespredning for flere andre sygdomme. Privatfoto.
Afdelingslæge Peter Henrik Andersen, Statens Serum Institut. Selv om det endnu er for tidligt at sige noget bestemt, mener han, at nedlukningen af Danmark har været med til at bremse smittespredning for flere andre sygdomme. Privatfoto.

Forsinket registrering?

Mens Peter Henrik Andersen således er sikker på nedlukningens positive effekt på smittespredningen, når det gælder influenza, vil han ikke udtale sig så skråsikkert, når det gælder andre smitsomme sygdomme.

»Vi kan for flere af disse sygdommes vedkommende konstatere en faldende tendens, men vi skal have en længere observationsperiode, før vi kan sige noget mere sikkert,« siger Peter Henrik Andersen.

Han mener dog, at nedlukningen af Danmark efter alt at dømme har haft betydning og været med til at bremse smittespredning for andre sygdomme.

»Sådan kan det se ud, men flere forhold kan spille ind i tolkningen. Dels kan der være sæsonvariationer, der giver et fald, og dels kan der være forsinket registrering, fordi det er baseret på anmeldelse af sygdomme fra lægerne. Derfor skal man passe på med at konkludere for meget og for hurtigt på et fald. Desuden går der jo også nogen tid, fra man smittes, til man udvikler symptomer, henvender sig til læge, får taget prøver og får påvist en bestemt mikroorganisme,« siger afdelingslægen.

Når det er sagt, kan man i Statens Serum Institut registrere fald for flere sygdommes vedkommende. Det gælder blandt andet Respiratorisk Syncytial-Virus (RSV). Her kan virusset af samme navn være årsag til akut bronkitis hos mindre børn, og det kan i nogle tilfælde udvikle sig til lungebetændelse.

»Når det gælder denne luftvejsinfektion, som primært rammer børn, har der været et fald. Dette fald startede imidlertid allerede før uge 11, så vi kan ikke med bestemthed sige, hvor meget nedlukningen af Danmark har spillet ind,« siger Peter Henrik Andersen.

»På samme måde er vi på lidt usikker grund, når det gælder andre former for luftvejsvirus, hvor vi kan konstatere et vist fald. Problemet er, at der tages færre prøver. Der er et fald, men når der tages færre prøver, kan vi ikke med bestemthed konkludere noget, selv om andelen af positive er faldet, hvilket kunne tyde på, at nedlukningen af Danmark har haft betydning også her,« siger afdelingslægen på Statens Serum Institut.

Internationalt samarbejde

Antallet af anmeldte tilfælde af meningokokmeningitis faldt fra fem i februar til to i marts, men da der er tale om små tal, og da der fortsat kan komme forsinkede indberetninger fra læger, vil afdelingslægen heller ikke her på nuværende tidspunkt tolke for meget på tallene.

Peter Henrik Andersen har også været inde og se på antallet af tilfælde med kønssygdomme som gonore og syfilis, og meldingen er den samme: Der er et fald, men det kræver længere observationstid for at kunne udtale sig skråsikkert om nedlukningens betydning.

»Generelt kan vi sige, at vi har en faldende tendens for en række sygdommes vedkommende, og at meget tyder på mindre smittespredning som følge af nedlukningen. Det er noget, vi kommer til at observere og forske videre på, også i international sammenhæng. Men der, hvor vi på nuværende tidspunkt kan udtale os skråsikkert, er om influenzaen. Her knækkede kurven omgående, da Danmark blev lukket ned,« slutter afdelingslæge Peter Henrik Andersen.