Skip to main content

NEKROLOG: Povl Riis og Ugeskrift for Læger

Povl Riis, som døde 2. januar i en alder af 91 år, var sprogets mester og etikkens nestor med kvalitet og ytringsfrihed som mål. Han internationaliserede Ugeskrift for Læger, højnede forskningskvaliteten og røgtede det danske sprog.

Foto: Scanpix.
Foto: Scanpix.

Klinikchef, professor, dr.med., formand for Danmarks Grundforskningfond Liselotte Højgaard, lottepet@rh.dk

10. jan. 2017
3 min.

Det er sjældent, at man kan bruge mange superlativer om nogen uden at blive beskyldt for at overdrive. Povl Riis var et af disse sjældne tilfælde.

Povl Riis blev redaktionssekretær ved Ugeskrift for Læger (UFL) i 1957, da Mogens Fog var redaktør, og i 1967 overtog Riis redaktørposten, som også omfattede Danish Medical Bulletin, Bibliotek for Læger og Nordisk Medicin. Denne post varetog han indtil 1990.

Det kristne menneskesyn, den humanistiske tilgang og den balancerede, meget flittige personlighed, der gerne ville yde og gjorde det, har haft en enorm betydning via det gode eksempel.

Povl Riis var sprogets mester og etikkens nestor med kvalitet og ytringsfrihed som mål.

Fra hans bog Sproglige Noter fra 1990 kan citeres: »Hvad man lidt ubeskedent kunne kalde Ugeskriftets sprogpolitik, har igennem årene ligget lige langt fra det tolerante og nemme anarki og en hårdhændet tilpasning af artiklerne til en sprogform, som egenmægtigt er fastsat af redaktionen«. Sproget skulle være korrekt, og Retskrivningsordbogen følges. Bekæmpelse af unødig brug af anglicismer i artiklerne var hans mærkesag: Wash-out skulle oversættes til udvaskning, men piecemeal-nekrose kunne accepteres i mangel af bedre på dansk. Sproglige stereotypier og gloser fra grøntafdelingen (blommestor tumor) skulle undgås. Den skarpe og elegante pen har været et forbillede for flere generationer.

Povl Riis grundlagde via UFL sammen med en lille kreds af redaktører fra BMJ, Lancet, New England Journal of Medicine m.fl. the International Committee of Medical Journal Editors i Vancouver i 1978. Målet var standardisering af manuskripter og referencelister, så de ikke skulle skrives om ved genindsendelser. (Det var særdeles besværligt dengang med skrivemaskine og ingen it). Vancouvergruppen sætter nu standard for manuskripter, forskningsintegritet og forfatterskab verden over.

Povl Riis arbejdede i UFL og internationalt for anvendelsen af forfatterskabsbegrebet: »Ordet forfatter stammer fra latin, au(c)tor, der betyder ophavsmand. Hvis blot begrebsanvendelsen her stemte overens med etymologien, var der ingen problemer.

Et er imidlertid at møde kvantitetens forbandelse, men hvorfor opstår risikoen for uredelighed? Svaret er, at i alle kendte menneskeskabte systemer, hvor konkurrencen er stor, og måleenheden depersonaliseres eller anonymiseres, fristes mennesket til ved diverse kortsluttende manøvrer at komme lettere til en større besiddelse«. Citatet er fra den første årsberetning fra Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) fra 1994, hvor Povl Riis var en af grundlæggerne, og Danmark var foregangsland. Povl Riis grundlagde det etiske komitésystem i Danmark, også som verdens første, og han var formand for Den Centrale Videnskabsetiske komité i perioden 1979-1998. Povl Riis skrev med nordiske kolleger Helsinki II-Deklarationen i 1975. Den har med opdatering sat standard for forskningsetik verden over, og Povl Riis har været med indtil for nylig.

Povl Riis højnede kvaliteten af den danske sundhedsforskning via store lærebøger og kurser i forskningsmetodologi for landets læger. (Man søgte om plads, betalte selv, og gik på kursus lørdage og søndage). Det høje kvalitetsniveau, der er inden for dansk sundhedsvidenskab, kan spores tilbage til Povl Riis og en kreds af kolleger.

Den indsats, som Povl Riis har ydet som menneske og mentor, kan næppe overvurderes. Det kristne menneskesyn, den humanistiske tilgang og den balancerede, meget flittige personlighed, der gerne ville yde og gjorde det, har haft en enorm betydning via det gode eksempel. Han var et musisk menneske og en polyhistor med vid, begavelse og humor, og velbevandret i mange forskningsområder, kunst, musik og litteratur. Det kom alt sammen UFL til gavn.

Povl Riis internationaliserede UFL, højnede forskningskvaliteten, og røgtede det danske sprog. Povl Riis satte aftryk på en hel verden via Vancouvergruppen og Helsinki-deklarationerne. UVVU og de danske etiske komitéer har ligeledes inspireret globalt. Der er stof til mange betydningsfulde bogværker i hans gerning.

Æret være Povl Riis’ minde. Tak for den ypperste indsats.