Skip to main content

»Nervesparende radikal prostatektomi - effekt og risici«

Overlæge Michael Borre

15. sep. 2008
1 min.

Prostataspecifikt antigen er i forbindelse med tabellens sidste variabel (Biokemisk recidiv) fejlagtigt angivet som > 2 ng/ml.

Der burde retmæssigt stå > 0,2 ng/ml.

På forfatterens vegne