Skip to main content

Niels Kristian Kjær får ærespris

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

11. nov. 2011
1 min.

Halfdan Mahler prisen - de praktiserende lægers ærespris - tildeles i år Niels Kristian Kjær. Det sker på årets Lægedage.

For at blive udpeget til prisen skal man have ydet en særlig indsats inden for enten forebyggende arbejde, kvalitetsudvikling eller undervisning, der profilerer almen praksis.

I Niels Kristian Kjærs tilfælde er det især undervisningsindsatsen, der præmieres. Bl.a. har Niels Kristian Kjær været formand for uddannelsesudvalget i DSAM - Dansk Selskab for Almen Medicin.

Niels Kristian Kjærs aktiviteter inden for udvikling af uddannelsen har været med til at ruste unge kolleger bedre til deres virke i almen praksis, fremhæver indstillingen, som også noterer sig, at prismodtageren ikke nøjes med at udvikle og påvirke på de indre linjer men også via publicering og offentlig debat.