Skip to main content

»Nogle af forslagene er meget drastiske«

Journalist Kurt Balle Jensen, kurt@ps-presse.dk

15. sep. 2008
2 min.

Når Region Midtjylland er i større økonomiske problemer end de øvrige regioner, skyldes det blandt andet mindre bloktilskud. Og det skyldes igen, noget firkantet udtrykt, at regionens befolkning lever lidt længere end den øvrige del af befolkningen, og at sygehusene har været mere flittige til at behandle patienter i 2007 end aftalt med regeringen. Alene den længere levetid koster regionen 440 mio. kr. i bloktilskud.

»Det er grotesk, og vi vil arbejde politisk for at få en anden fordeling af bloktilskuddene«, siger formand for sundhedsudvalget, Johannes Flensted-Jensen (S), der er næstformand i Region Midtjylland.

»Det er nok ikke realistisk, at det kan ske nu, så de aktuelle besparelser kan undgås, men vi skal have det ændret fremover, for det er ikke en rimelig fordeling. For eksempel er der en pulje på 2 mia. kr., der hedder ,middellevetid', og den får vi ikke en krone fra. Men at levealderen er højere, betyder jo, at vi har mange ældre, og alle ved, at det belaster vores sygehuse«.

Men er I politisk parate til at realisere de voldsomme, foreslåede besparelser?

»Lad os nu se, hvad der bliver vedtaget. Jeg synes også, at nogle af forslagene er meget drastiske. Det er vigtigt at sige, at sparekataloget er et embedsmandsarbejde, der nu skal behandles politisk, og jeg tror ikke, det bliver vedtaget, som det ligger nu. Noget af det, vi vil være meget opmærksomme på, er, hvordan konsekvenserne bliver for yderområderne, og så skal vi værne om vort universitetshospital. Vi skal ikke undergrave den flotte position, dette hospital har opnået«, siger Johannes Flensted-Jensen.

Så indsigelserne har gjort indtryk?

»Ja«.

Men hvis I ser bort fra nogle af besparelserne, skal I vel bare finde nogle andre?

»Det er netop problematikken. Derfor får vi også en god drøftelse mandag den 15. september«.