Skip to main content

Nu skal der oplysning til

Journalist Anne Absalonsen, anne@uncial.dk

23. mar. 2007
4 min.

Efter folkeafstemningen den 11. februar 2007 er det slut med livsfarlige, illegale aborter i Portugal. På trods af for lav valgdeltagelse besluttede den socialistiske portugisiske regering at vedtage en ny lov, der giver de portugisiske kvinder ret til afbrydelse af svangerskabet af for eksempel sociale eller økonomiske årsager. Knap 44 procent af vælgerne deltog, og regeringen, der på forhånd havde opbakning i parlamentet, valgte at lytte til de 60 procent, der stemte for en lempelse af det katolske Portugals abortlovgivning.

De mest pessimistiske kilder antager, at helt op mod 40.000 illegale aborter bliver foretaget på portugisiske kvinder, FN mener omkring16.000, og virkeligheden ligger nok et sted derimellem.

»I alt sker der vel 23.000-24.000 illegale aborter om året med de konsekvenser, som vi kender fra Danmark i 1940'erne og 1950'erne: Dødsfald, sterilitet og ødelagte liv«, fortæller europaparlamentarikeren Britta Thomsen fra Socialdemokraterne, der er cand.mag. i historie og portugisisk og har boet flere år i Portugal.

Klinisk debat

Allerede i 1998 satte den daværende regering spørgsmålet til folkeafstemning, men en måske for faktaforladt debat, stærke kirkelige kræfter og alt for godt sommervejr fik valgdeltagelsen ned under de 50 procent, der kræves, for at en folkeafstemning får gyldighed. Denne gang faldt afstemningen på en kølig februardag.

Britta Thomsen deltog selv i debatten op til denne afstemning med en appel fra det samlede danske Folketing til den portugisiske regering om at ændre loven:

»Allerede i oktober, da den portugisiske regering besluttede at lade spørgsmålet om frivillig afbrydelse af graviditeten, som man valgte at kalde det, gå til folkeafstemning, var jeg sammen med andre europaparlamentarikere inviteret til et stort offentligt møde, hvor det regerende portugisiske socialistparti fremlagde planen for folkeafstemningen. Socialistpartiet har hele tiden været for et ja men har af etiske grunde ment, at det krævede en folkeafstemning, som man for eksempel også har haft det i Italien. Siden var jeg aktiv i kampagnen og deltog i en lang række møder til fordel for et ja.

I modsætning til sidste afstemning i 1998 deltog denne gang et stort antal læger på begge sider af debatten, blandt andet for at undgå den meget følelsesladede debat. De forklarede gennem hele kampagnen, hvad en lovændring gik ud på, og hvilke konsekvenser den ville få. Diskussionen blev holdt på et klinisk niveau ved for eksempel at tale om bivirkningerne ved de illegale aborter og faldet i antallet af aborter ved fri adgang til abort, som vi kender det fra blandt andet Danmark«, fortæller hun.

Sexo e sociedade

Selvom valgdeltagelsen var for lav, besluttede den portugisiske regering at lytte til de 60 procent, der havde stemt ja. Nu venter der et stort oplysningsarbejde, for selvom der ifølge undervisningsministeriet skal gives seksualundervisning i skolerne, melder blandt andre abortrettighedsorganisationen Women on Waves om, at den ikke finder sted i praksis. Portugal har derfor et af de højeste antal teenagegraviditeter i Europa, også selvom der er fri adgang til prævention:

»I Portugal har man længe haft fortrydelsespiller, men de unge piger har ikke vidst, hvordan de skulle bruge dem. Det har ført til flere dødsfald på grund af overdosis; blandt andet fortalte en kollega om en fjortenårig, der døde af overdosis. I Danmark kombinerer vi den fri abort med planlægning og vejledning i prævention gennem for eksempel [Foreningen] Sex og Samfund, og Portugal får nu brug for et massivt, nationalt planlægningsapparat, der oplyser om forebyggelse og prævention.«

Britta Thomsen er ikke bekymret for, at den nye abortlovgivning vil sænke Portugals i forvejen lave fødselsrate yderligere: »Portugals lave fødselsrate hænger sammen med, at de veluddannede kvinder er meget karrierebevidste, også mere end herhjemme. Det gælder alle de katolske lande, for kvinderne gider ikke ende som deres mødre, der stod med ansvaret for det hele. I stedet arbejder mange til langt ud på aftenen«.

Den nye lov betyder, at de portugisiske kvinder selv kan vælge at afbryde graviditeten op til 10. uge. Det er en udvidelse af den eksisterende lov, der kun tillader afbrydelse, hvis der er tale om graviditet efter voldtægt, alvorlige misdannelser i fosteret, eller hvis kvindens liv er i fare. Afbrydelse af svangerskab bliver gratis i det offentlige system.

Rundt i Europa

Malta forbyder som det eneste land i EU abort under nogen som helst omstændigheder, Spanien og Italien har de facto fri adgang til abort, mens både Irland og Polen tillader afbrydelse af graviditeter som følge af voldtægt, eller hvis der er overhængende fare for kvindens liv. Polen vil dog stramme lovgivningen, så hverken voldtægt, misdannelser eller fare for kvindens liv længere er lovlig grund. På sigt ønsker den polske regering, at en strammere lovgivning skal gælde i alle europæiske lande.