Skip to main content

Nu vil PLO se fremad

De praktiserende lægers organisation PLO holdt lørdag ordinært repræsentantskabsmøde i Ringsted. Der er fortsat delte meninger om overenskomsten, men diskussionerne var præget af ønsket om at komme videre

Formanden for PLO–Sjælland, Ulrik Hesislev, var ikke glad for overenskomsten og besteg talerstolen iført denne Nej-hat. Men da han drejede hatten, blev den til en Ja-hat. Nu vil PLO hellere fremad end bagud. (Foto: Sine Barrett)
Formanden for PLO–Sjælland, Ulrik Hesislev, var ikke glad for overenskomsten og besteg talerstolen iført denne Nej-hat. Men da han drejede hatten, blev den til en Ja-hat. Nu vil PLO hellere fremad end bagud. (Foto: Sine Barrett)

Klaus Larsen kll@dadl.dk

7. apr. 2014
4 min.

De praktiserende læger brugte lørdagens repræsentantskabsmøde til at se fremad efter to års opslidende overenskomstdiskussioner. Og der var tilsyneladende stor vilje til at komme videre og overvinde de revner, kampen har slået i organisationen.

I den mundtlige beretning udtrykte formanden, Bruno Melgaard Jensen tilfredshed og lettelse over, at overenskomstaftalen blev vedtaget ved urafstemningen, og at hele 94 procent af medlemmerne deltog.

”Jeg kunne naturligvis have ønsket mig større medlemsopbakning, men omvendt tænker jeg, at afstemningens resultat også er et signal til omgivelserne, som måske kan bruges i kommende forhandlinger på såvel decentralt som centralt niveau”, sagde formanden.

Forsonlig debat

Bruno Melgaard Jensen understregede, at ”nu har demokratiet i PLO talt”, og gentog, at bestyrelsen har lovet hinanden at ”vi nu lægger uenighederne bag os og loyalt arbejder videre ud fra det afstemningsresultat, der foreligger”.

Han opfordrede repræsentantskabet til at tage den holdning til sig og tage den med hjem til deres fem regioner.

Læs mere: Bruno Melgaard Jensens mundtlige beretning (link)

Man kan ikke påstå, at uenighederne herefter var helt forsvundet fra debatten. Men tonen var forsonlig. En af Nej-sidens prominente skikkelser, bestyrelsesmedlem Tue Müller, indledte med at lykønske formanden og forhandlingsudvalget med resultatet.

Men han erk lærede sig samtidig glad for, at Bruno Melgaard Jensen havde fremhævet de 40 procent, der sagde Nej ved urafstemningen, som en potentiel ressource over for modparten i kommende centrale og decentrale forhandlinger.

Og Tue Müller opfordrede samtidig repræsentantskabet til at diskutere, hvordan man skal forholde sig, når man rammer økonomiloftet: Skal man opfordre kollegerne til at skære i ydelserne og overholde rammerne? Opsige aftalen og opfordre regionerne til at hæve loftet? Og eventuelt fyre noget personale for at kunne levere et ordentligt stykke lægearbejde, der er i overensstemmelse med de kliniske vejledninger og anbefalingerne fra DSAM?

I betragtning af den til tider skarpe tone, der har præget det opslidende overenskomstforløb, foregik debatten lørdag i stor fordragelighed, og afstanden mellem de to sider virkede ikke uoverstigelig. Måske fordi – som næstformand Anne-Mette Nathan på et tidspunkt havde lyttet sig frem til - ”der findes lidt ja-læge i nej-lægerne, og lidt nej-læge i alle ja-lægerne”.

I det omfang, overenskomsten indgik i debatterne, var det med et blik på fremtiden og implementeringen. Ellers var det i høj grad visionerne for fremtidens almen praksis, der prægede debatterne, både om beretningen og under den efterfølgende ”visionsdebat”.

”Vi kan godt indgå i debatten med forskellige synspunkter, og det skal vi holde fast i at kunne. Men vi skal også tænke over, hvad vi melder ud i det offentlige rum”, sagde Bruno Melgaard Jensen.

Hvordan skal almen praksis komme videre, og hvordan skal de praktiserende lægers kerneværdier overleve i en omskiftelig og lige nu uoverskuelig fremtid? Det spørgsmål har trængt sig hårdt på, men har været helt overskygget af det langvarige overenskomstopgør.

Derfor havde ”en ny vision for almen praksis” fået en central plads som selvstændigt dagsordenpunkt, hvor Bruno Melgaard Jensen sammen med formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), Lars Gehlert Johansen præsenterede det fælles projekt.

Målet er, som Bruno Melgaard Jensen sagde, ”at afklare og besvare nogle af tidens vanskelige spørgsmål om almen praksis. Hvor er udfordringerne? Hvad er det, vi vil med almen praksis? Hvordan kommer vi herfra og derhen?”

Omverdensprojekt

Projektet skal ikke være indadskuende, men tværtimod vende sig mod omverdenen, hvor der skal skabes ”nye alliancer og venskaber med patientorganisationer, faglige organisationer, myndigheder og politikere i kommuner, regioner og Folketinget”- noget, formanden erkendte, at der er et akut behov for.

Projektet skal blandt meget andet omfatte en konference på Christiansborg om almen praksis, som gerne må omfatte politikere fra Folketinget og regionerne.

I det hele taget skal ”den gode fortælling” om almen praksis udbredes, og Bruno Melgaard Jensen forestiller sig, at det bl.a. kan ske ved at invitere regionale og kommunale politikere og embedsmænd til at tilbringe en dag i almen praksis.

”Og hvorfor ikke samtidig gøre en dyd ud af nødvendigheden”, sagde Bruno Melgaard Jensen og pegede på muligheden for et samarbejde med en eller flere velgørende organisationer som eksempelvis Læger uden Grænser, Røde Kors eller Red Barnet.

”Vi skal være kendt for andet end det at turde sige nej. Vi skal være kendte for at tage udfordringer op og indgå i konstruktiv dialog med udgangspunkt i vores kerneværdier”, sagde PLO-formanden.

Bruno Melgaard Jensen sluttede med at fremhæve et positivt resultat af det stormfulde overenskomstforløb:

”Kollegerne har vel aldrig været mere engagerede og aktive end i de sidste 1-2 år. Det store medlemsengagement skal vi bygge videre på i den kommende visionsproces. Vores ambition er at tilrettelægge en meget bredt forankret proces, hvor alle får mulighed for at komme til orde og give sit besyv med, når vi skal formulere visionen om fremtidens almene praksis”.

Referencer

LITTERATUR

  1. XxxXxx, XxxXxx,XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, 2012;174:2920-1.

  2. XxxXxx, XxxXxx,XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, 2012;174:2920-1.

  3. XxxXxx, XxxXxx,XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, 2012;174:2920-1.

  4. XxxXxx, XxxXxx,XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, 2012;174:2920-1.

  5. XxxXxx, XxxXxx,XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, 2012;174:2920-1.

  6. XxxXxx, XxxXxx,XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, XxxXxx, 2012;174:2920-1.