Skip to main content

Ny aftale om dosispakket medicin skal aflaste kommunale medarbejdere

RLTN og PLO har indgået en aftale om dosispakket medicin. Dermed har de to organisationer taget et vigtigt skridt til at aflaste kommunerne og få bredt dosispakket medicin ud til alle de borgere, der vil kunne have gavn af det.

Dosispakket medicin
Ny aftale skal få lægerne til at hjælpe med at få så mange patienter som muligt over på dosispakket medicin og på den måde aflaste kommunerne. Foto: Ugeskrift for Læger

PLO

15. mar. 2023
4 min.

Faktaboks

Om den nye aftale

I dag bruger sygeplejersker og SOSU-assistenter i kommunerne meget af deres arbejdstid på manuelt at putte piller i dosisæsker. Men en stor del af den tid kan bruges bedre, hvis medicinen i stedet bliver dosispakket.

Det er baggrunden for en ny aftale, som Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) netop har indgået med PLO. Den skal få lægerne til at hjælpe med at få så mange patienter som muligt over på dosispakket medicin og på den måde aflaste kommunerne.

Kan frigøre 900 årsværk

Samtidig viser en næsten ny rapport, at dosispakket medicin potentielt kan frigøre så mange medarbejdere inden for de kommende år, at det svarer til 600 årsværk. Og på lidt længere sigt vil det være op til 900 årsværk.

Rapporten er udført af konsulenthuset MUUSMANN for Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Hos Danske Regioner glæder man sig over den nye aftale.

»I regionerne ønsker vi at få bredt dosispakket medicin ud til alle de borgere, der vil kunne have gavn af det. Og med den nye aftale med PLO forventer vi at få endnu flere over på ordningen. Dermed letter vi presset på kommunerne, så de får bedre tid og muligheder for at styrke indsatsen på sundhedsområdet«, siger formand for RLTN, Heino Knudsen, og tilføjer:

»Der ligger et stort potentiale i at få flere over på dosispakket medicin. Med aftalen hjælper vi kommunerne med at indfri dette potentiale«.

Også de praktiserende læger er glade over aftalen:

»I almen praksis ved vi om nogen, hvor pressede kommunerne er med hensyn til personale, så vi vil gerne bidrage til at spare personaletimer til medicinhåndtering. Derfor er det godt, at vi nu har fået en fast aftale, som jeg tror vil bidrage til, at flere praktiserende læger tager muligheden i brug, og at flere borgere kommer på dosis fremover«, siger formand for PLO, Jørgen Skadborg.

Almen praksis skal også aflastes

Det er samtidig vigtigt at se på, hvordan man samlet set aflaster de praktiserende lægers arbejde med medicinhåndtering.

Derfor vil både regionerne og PLO arbejde for, at apotekernes rolle styrkes i forhold til at kunne sætte patienterne på dosispakning. Som reglerne er i dag, er der begrænsninger for, at borgerne kan få tilskud, hvis apotekerne sætter borgeren på dosispakket medicin. Det bør der løsnes op på.

Faktaboks

Hvad er dosispakket medicin?