Skip to main content

Ny assisterende redaktør med ansvar for neurofagene

Redaktionen

31. okt. 2005
1 min.

Mads Ravnborg er 49 år og overlæge, dr.med. på Neurologisk Klinik på H:S Rigshospitalet.

Mads fik efter sin postgraduate grunduddannelse ansættelse som klinisk assistent på Scleroseklinikken på Rigshospitalet i 1988, hvor han frem til 1991 indsamlede data til sin disputats, som blev forsvaret i 1996. Efter kursusstilling på Hvidovre Hospital 1991-1993 gik det mod klinisk neurofysiologi og speciallægeanerkendelse i 1996. Interessen for det kliniske arbejde med multipel sklerose (MS) trak ham tilbage til neurologisk klinik, hvor han siden 1999 har haft ansvaret for den daglige drift af Scleroseklinikken.

Mads har fra 1999 til 2005 siddet i bestyrelsen for RIMS (Rehabilitation In MS) og er aktuelt formand for DAREMUS (Dansk Selskab for forskning i Multipel Sklerose) og formand for behandlingsudvalget i Skleroseforeningen.

Mads Ravnborg afløser i redaktionen Henrik Day Poulsen.