Skip to main content

Ny bog for sundhedsprofessionelle om global sundhed fra et dansk perspektiv

Global sundhed kan ofte opleves som et uspecifikt begreb fra det akademiske elfenbenstårn, og begrebet bliver først praktisk brugbart, når man stiller skarpt på konkrete problemstillinger. Det er lykkedes i bogen. Læs anmeldelse af Christian Kraef, HU-læge i infektionsmedicin.
Cover: Djøf Forlag
Cover: Djøf Forlag

Christian Kraef, HU-læge i infektionsmedicin. Interessekonflikter: ingen

31. okt. 2022
2 min.

Verden er under hastig globalisering. Hvordan påvirker denne globalisering vores måde at arbejde og agere på som jordemødre, SOSU-assistenter, sygeplejersker og læger? Og hvad skal vi som sundhedsprofessionelle i Danmark beskæftige os med for at blive bedre til at håndtere og bruge de udfordringer og muligheder, som globaliseringen medfører i det danske sundhedsvæsen?

Fakta

Fakta

Bogen »Global sundhed i dansk perspektiv« af en gruppe forfattere fra Københavns Universitet ledet af Flemming Konradsen og Dan Meyrowitsch er et forsøg til at svare på disse spørgsmål på 187 sidder.

Styrken i bogen er det lokale perspektiv med et udvalg af emner, som opleves af mange klinikere i en dansk hverdag – for eksempel tværkulturelle møder, drenge- og pigeomskæring, integration af udenlandsk arbejdskraft, sundhedsinformationers rolle på de sociale medier, medicinsk turisme, grønlandske patienter og indvirkning af klimaforandringerne på sundhed.

Nogle af Danmarks førende eksperter giver i korte kapitler en introduktion til deres fagområde og deres betydning herhjemme. Alle kapitler indledes med case studies og slutter med opgaver til refleksion og diskussion.

På denne måde er det en lærerig fornøjelse at læse bogen, selvom den oprindelige opbygning som lærebog viser sig i enkelte lidt tørre afsnit.

»Global sundhed« kan ofte opleves som et uspecifikt begreb fra det akademiske elfenbenstårn, og begrebet bliver først praktisk brugbart, når man stiller skarpt på konkrete problemstillinger. Det er vellykket i denne bog.

Måske kan bogen også bidrage til en bredere diskussion blandt landets sundhedsprofessionelle af et vigtigt spørgsmål: Hvad skal Danmarks rolle uden for egne grænser i global sundhed egentlig være? Skal Danmark bruge sine spidskompetencer inden for digitalisering, bioteknologi, organisation af primærsektor og epidemiologi mere målrettet? Hvordan kan vi optimere vores samarbejde vedrørende global sundhed i et lille land for at udnytte alle ressourcer – klinik, forskning, undervisning, politik – endnu bedre? Er vi som sundhedsprofessionelle tilfredse med Danmarks globale sundhedsindsats? Hvordan kan vi gøre det bedre i verden?

Læs flere anmeldelser her.