Skip to main content

Ny bog til lungelæger eller læger på vej ind i det lungemedicinske speciale

»The asthmas« er er en koncis bog, der på pædagogisk maner redegør for den moderne opfattelse af astma som en klinisk paraplybetegnelse for en række tilstande med lignende symptomatologi, men forskellig patogenese, skriver anmelder Peter Lange. 

Cover: Routledge
Cover: Routledge

Peter Lange, overlæge, professor emeritus. Interessekonflikter ingen.

3. apr. 2023
2 min.

Fakta

The asthmas. A precision medicine approach to treatable traits, diagnosis and management

Forfatterne fokuserer i bogen på relevansen af identificerbare og målbare patientkarakteristika, som er tilgængelige for behandling (»treatable traits«), frem for en standardbehandling til alle patienter (»one size fits all«-tilgang).

Vibeke Backer har sammen med to højtprofilerede internationale astmaeksperter skrevet en kort bog på ca. 120 sider, som i ni kapitler gennemgår essensen af den moderne opfattelse, diagnostik og behandling af astma. Baggrunden er erkendelsen af, at den kliniske betegnelse astma dækker over flere sygdomstilstande, som til trods for en lignende klinisk præsentation er karakteriseret ved forskellige typer luftvejsinflammation, som bør behandles forskelligt. Denne opfattelse afspejles allerede i bogens titel »The asthmas«, som tilkendegiver, at der er tale om mere end én sygdom. Denne tilgang er en naturlig forlængelse af vores forståelse af, at samme symptomer ved flere sygdomstilstande kan skyldes forskellige patofysiologiske mekanismer. Ved astma har ny viden om forskellige typer luftvejsinflammation ført til opdagelse af nye biomarkører for sygdomsaktivitet (f.eks. ekshaleret nitrogenoxid, eosinofili i sputum eller blod) og udvikling af biologisk medicin til patienter med svær sygdom, som hæmmer specifikke inflammatoriske mediatorer (f.eks. monoklonale antistoffer med virkning på forskellige interleukiner).

Bogen gennemgår forskellige aspekter af sygdommen fra risikofaktorer som rygning, allergenudsættelse, luftforurening og overvægt til pulmonale (f.eks. lungefunktionspåvirkning, type af luftvejsinflammation) og ekstrapulmonale (f.eks. rhinitis, gastroøsofagal refluks) kendetegn (»traits«), som har betydning for sygdomsforløbet, og som skal tages i betragtning ved valget af behandling. De tre forfattere, som ud over at være astmaforskere er drevne klinikere, er klar over, at flertallet af patienter med mild og moderat astma håndteres i almen praksis, hvor der ikke anvendes biomarkører for sygdomsaktivitet, og de giver i kapitlet om evaluering af astmapatienten deres bud på, hvornår der er brug for en henvisning til mere avanceret astmadiagnostik.

Bogens enkelte kapitler er opbygget pædagogisk, hvor forfatterne først gennemgår patogenesen, efterfølgende redegør for de kliniske implikationer, som sygdomsprocessen fører til, og til sidst giver anvisninger for behandling. Der er en passende mængde af tabeller og figurer, som sammen med enkelte patientcases fremmer budskaberne. Bogen kan varmt anbefales til læger, som arbejder i astmaambulatorier, dvs. primært lungelæger eller læger på vej ind i det lungemedicinske speciale.