Skip to main content

Ny fødeafdeling på Bispebjerg er tæt på en realitet

Babyboom i Region Hovedstaden rykker nærmere, og det gør en helt ny fødeafdeling på Bispebjerg Hospital også, siger formanden for regionens sundhedsudvalg. Lægerne er imod.

Karin Friss Bach (R) er formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden. Foto: Privat
Karin Friss Bach (R) er formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden. Foto: Privat

Anders Heissel, ah@dadl.dk

22. jun. 2017
5 min.

Antallet af gravide kvinder med adresse i Regionen Hovedstaden vil stige voldsomt de kommende år. Og derfor har regionens politikere taget beslutningen om, at den eneste løsning på at håndtere de flere fødsler er foreløbigt at arbejde videre mod en helt ny fødeafdeling på Bispebjerg Hospital.

Det siger Karin Friis Bach (R), der er formand for regionens sundhedsudvalg, der holdt møde i tirsdags.

”Vi har en kæmpe udfordring med et stigende fødselstal, og derfor har et flertal i udvalget nu bedt administrationen arbejdere videre mod en ny fødeafdeling på Bispebjerg Hospital. Det eneste alternativ til en ny fødeafdeling er at udvide de eksisterende fødeafdelinger, men det bliver der ikke arbejdet videre på lige nu,” siger Karin Friis Bach.

En fremskrivning af antallet af fødsler i Region Hovedstaden viser, at der i forhold til antallet af fødsler i 2016 forventes en stigning på 19 pct. i 2025 og 20 pct. i 2030. Det svarer til ca. 4.250 ekstra fødsler i 2025 og ca. 4.400 ekstra fødsler i 2030, viser regionens egne fremskrivninger.

Og løsningen på det skal altså indtil videre være et nyt fødested på Bispebjerg Hospital, der kan stå klar i efteråret 2022 og have plads til 3.000-3.500 fødsler årligt.

Fakta

Fakta

”Det nye hospital på Bispebjerg er ved at blive tegnet, så det er vigtigt, at vi får taget en hurtig beslutning. Og argumenterne for en ny fødeafdeling er dels om de eksisterende fødeafdelinger ikke bliver for store, hvis vi skal udvide dem. Og dels at Bispebjerg Hospital som det eneste akuthospital i regionen – og i hele Danmark – ikke har en fødeafdeling med de tilhørende funktioner. Det betyder, at hospitalet ikke kan tage del i noget af det akutte i regionen. Derfor vil vi med en ny fødeafdeling på Bispebjerg gøre regionens akutfunktion mere komplet, og derfor giver det mening at styrke hospitalet,” siger Karin Friis Bach.

Hun understreger dog, at hun venter med at tage endelig stilling til, om en ny fødeafdeling er en god idé, til der er klarhed over økonomien og betydningen for de øvrige specialer, som vil blive nødt til at sende specialister til Bispebjerg.

Vi er bekymrede for, at den i forvejen store mangel på både jordemødre og fødselslæger vil forstærkes yderligere, hvis der kommer en ny fødeafdeling. Peter Hornnes, ledende overlæge på Gynækologisk-obestetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital på vegne af de fire fødesteder i regionen

Lægerne imod ny fødeafdeling

Men lægerne er ikke vilde med en ny fødeafdeling. I et brev til regionens sundhedsvalg understreger Sundhedsfagligt Råd for Pædiatri inkl. Neonatologi, at en ny fødeafdeling blot vil presse området yderligere.

Rådet skriver, at en ny fødeafdeling vurderes, at ”være en meget dyr løsning, som samlet set vil dræne et i forvejen presset arbejdsmarked, hvor der er knaphed på de nødvendige økonomiske og sundhedsfaglige ressourcer.”

I stedet taler rådet for en løsning, hvor de eksisterende fødesteder udvides. ”Dermed sikres et højt volumen, som er forudsætningen for at opretholde de faglige rutiner i et miljø, hvor tilstedeværelsen af flere specialer bakker op om den bedst mulige behandling også i kritiske situationer, hvor fødslen viser sig at være forbundet med komplikationer,” skriver Else Smith, formand for rådet og vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospital

Også Peter Hornnes, ledende overlæge på Gynækologisk-obestetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital, har på vegne af de fire fødesteder i regionen sendt et brev til politikerne, hvor lægerne samlet taler i mod en ny fødeafdeling på Bispebjerg Hospital.

”Vi kan godt se, at det fra Bispebjerg Hospitals side kan virke fristende at få en ny afdeling, men set ud fra et fagligt perspektiv er vi imod ideen. Vi er bekymrede for, at den i forvejen store mangel på både jordemødre og fødselslæger vil forstærkes yderligere, hvis der kommer en ny fødeafdeling. For alle fødeafdelinger skal have et grundlæggende beredskab, og alene det vil gøre det svære for de eksisterende fødeafdelinger at skaffe mandskab. Det vil være bedre at styrke de eksisterende afdelinger,” siger Peter Hornnes.

Men handler det ikke om, at I som repræsentanter af de eksisterende afdelinger vil undgå konkurrence fra en ny afdeling?

”Nej, vi ser det udelukkende fra en faglig vinkel, og jeg er modsat Karin Friis Bach ikke bekymret for, at vi ved at udvide de eksisterende fødeafdelinger kan blive for store. Alle afdelingsledelser er af den klare overbevisning, at de godt kan håndtere flere fødsler,” siger Peter Hornnes.

Små fødeklinikker skal etableres

Karin Friis Bach kender godt problemet med manglen på både jordemødre og fødselslæger. Men hun mener godt, at en ny fødeafdeling sammen med en række andre tiltag kan håndtere problemet. Regionen vil bl.a. forsøge at få flere jordemødre og fødselslæger uddannet, lave opgaveglidning fra jordemødre til sygeplejersker og ikke mindst etablere ’fødekliniklignende forhold’ på de eksisterende fødeafdelinger for forventede normale fødsler.

”Det vil give roligere omgivelser og imødekomme behovet for, at nogle gravide gerne vil have mindre af en stor og travl fødeafdeling og mere nærhed og tryghed. Og det vil forhåbentlig gavne jordemødrenes arbejdstilfredsstillelse,” siger Karin Friis Bach.

Desuden arbejdere videre på et forslag fra Venstre om at skabe et tilbud til gravide om at vælge at føde på en privat fødeklinik betalt af det offentlige.

Arbejdet mod en ny fødeafdeling – og de andre tiltag - skal formelt igennem forretningsudvalget på mødet den 15. august og i sidste ende regionsrådet. Og ifølge Karin Friis Bach kan en endelig beslutning blive taget enten på mødet i regionsrådet den 22. august eller 19. september.

Læs også: Bispebjerg kan få ny fødeafdeling