Skip to main content

Ny guide til sociale medier: kunsten at boltre sig uden at kvaje sig

Lægeforeningen lancerer nu en guide til sociale medier for læger. Guiden, der er opdateret med foreningens etiske retningslinjer og de nye GDPR-regler, skal give medlemmerne inspiration til at få større udbytte af sociale medier og hjælp til at manøvrere uden om faldgruber.

Bodil Jessen boj@dadl.dk

20. maj 2020
6 min.

Mange af os er »på« i alt for mange af døgnets timer. Vi kan efterhånden dårligt forestille os en verden uden sociale medier, og som årene er gået, synes de fleste af os nok egentlig, at det er noget, vi har meget godt styr på.

Men har vi nu det?

Selv om Facebook har 16 år på bagen, og Twitter, Instagram og andre platforme er dukket op i slipstrømmen, er der stadig rigeligt med spinatbed, man kan komme til at jokke i på sociale medier – også som læge.

Derfor lancerer Lægeforeningen nu en ny opdateret guide til sociale medier for læger. Målet er, at læger kan have et engageret og positivt liv på de sociale medier uden at bringe hverken sig selv, patienterne eller lægestanden i klemme.

»Som læger har vi et særligt ansvar i og med, at vi ligger inde med fortrolige oplysninger om patienterne. Dette gælder også på sociale medier. Man skal som læge være opmærksom på sin professionelle rolle med det helt særlige juridiske og etiske ansvar, som følger med«, siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

Hensigten er, at guiden ikke kun skal være »en løftet pegefinger«, der advarer om potentielle farer, men at den også kan tjene som inspiration. For Lægeforeningen ser gerne, at mange læger har mod på og lyst til at præge den offentlige debat med lægefaglige synspunkter. Derfor indeholder guiden beskrivelser af en række medieplatforme, som kan tjene som inspiration til læger, der har lyst til at udvide deres kommunikation på sociale medier.

Da læger kom galt af sted

Guiden understreger, at læger altid er læger. Også på sociale medier, også i lukkede grupper, og også selv om de selv mener, at de optræder som privatpersoner.

»Det er vigtigt, at man husker på, at de juridiske, faglige og etiske standarder, som gælder for læger, også gælder, når vi kommunikerer på de sociale medier. Vi skal overholde vores tavshedspligt, vi skal sikre samtykke fra patienterne, og vi skal kommunikere på en respektfuld måde. Hvis man ikke husker det, kan man komme galt af sted«, siger Andreas Rudkjøbing.

Det gik for alvor galt i september sidste år, da den nu lukkede radiostation, Radio 24syv, kunne bringe uddrag af kommunikationen i den store lægegruppe på Facebook med 10.000-11.000 medlemmer.

Gruppen er lukket og optager kun læger med gyldigt autorisations-ID, men historien viste, at det var så som så med lukketheden.

Overskrifter som »Læger deler fortrolige patientoplysninger på Facebook« florerede i medierne, og Lægeforeningen tog efterfølgende afstand fra de konkrete eksempler, man var blevet forelagt af radiostationen.

»24syv-sagen illustrerede meget godt, hvilke faldgruber der kan være, når læger kommunikerer på sociale medier. Det er rigtig vigtigt at slå fast, at lovgivningen naturligvis også gælder i en lukket Facebook-gruppe«, siger Andreas Rudkjøbing.

Han påpeger, at sociale medier kan være et godt redskab for læger, som har brug for at få flere fagfællers holdninger og indspark til en diagnose, som er svær at knække.

»Det handler ikke om, at man ikke må bruge sociale medier som et redskab som læge. Men det skal foregå inden for rammer, hvor det er etisk og juridisk forsvarligt«, understreger han.

Nye retningslinjer

Lægeforeningens første guide til sociale medier blev lanceret tilbage i 2011-2012. Den blev imidlertid meget hurtig utidssvarende og blev taget af hjemmesiden, da det nye Læger.dk blev lanceret i 2017.

Samtidig er behovet for en ny guide blevet forstærket, fordi der i mellemtiden er kommet skærpede regler – GDPR – for deling af billeder, markedsføring og sletning af data på sociale medier. Lægeforeningens nye etiske principper fra 2018 er ligeledes indarbejdet i den nye guide, særligt hvad angår princippet om respektfuld kommunikation og markedsføring af produkter med helbredende virkning. Den nye guide gør det også mere tydeligt, hvordan reglerne om tavshedspligten skal forstås.

»Der var simpelthen behov for at få guiden opdateret med de nyere medieplatforme og de seneste skærpede regler. Selv om arbejdet med guiden var i gang før 24syv-sagen, så illustrerede den sag også, at der er behov for en guide, der kan rådgive vores medlemmer«, siger Andreas Rudkjøbing.

Lægeforeningen har forsøgt at gøre den nye SoMe-guide mere overskuelig og lettilgængelig end forgængeren, blandt andet med konkrete eksempler på, hvordan man kan overholde tavshedspligten i omtale af patientcases.

LÆS OGSÅ:

Fire læger på sociale medier: Sådan gør vi

Læs guiden fra Lægeforeningen her.

Fakta

Fakta