Content area

|

Ny lægeerklæring gav stort fald i sygemeldinger

Forfatter(e)
Journalist Klaus Larsen, kll@dadl.dk
###stempel### Arbejdsgiverne har svært ved at vænne sig til den »mulighedserklæring«, der blev indført, efter at man sidste efterår skrottede den hidtidige »læreerklæring om uarbejdsdygtighed«. Men trods begyndervanskeligheder ser den nye ordning ud til at virke efter hensigten, og den er efter alt at dømme kommet for at blive. Slut med at være fraværspolitiMulighedserklæringen blev til efter en trepartsaftale mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen om at nedbringe det stigende sygefravær, og nyskabelsen blev også budt velkommen af de praktiserende læger: »Vi var temmelig trætte af at ...
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Cecilie Hviid Christiansen | 07/07
2 kommentarer
af Kristian Mielke-Christensen | 06/07
5 kommentarer
af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer