Skip to main content

Ny lønregulering for ansatte i stat, amt og kommuner

2. nov. 2005
1 min.

Efter at Forligsmanden den 30. april 2002 konstaterede, at mæg-lingsforslaget til den ny overenskomst 2002 var stemt hjem og dermed godkendt, blev de aftalte reguleringssatser pr. 1. april for det (amts)kommunale område frigivet.

Frigivelsen af de (amts)kommunale reguleringssatser medfører stigninger i løn, tillæg og pensioner på 0,99 pct. Samme stigning er gældende for ansatte i H:S.

På statens område er den ny overenskomst blevet vedtaget tidligere. Reguleringen pr. 1. april er derfor allerede trådt i kraft. Satserne inden for staten stiger med 1,02 pct.

De aktuelle lønsatser kan findes på FAS' hjemmeside (www.fas.dk). Her findes endvidere information om de nye principper for beregning af pensionsbidrag i amter, kommuner og H:S.