Skip to main content

Nyt læringsredskab til praktiserende læger

Redaktionen

8. okt. 2010
1 min.

E-kurset »Stress, angst og depression - fastholdelse på arbejdsmarkedet« er nu i luften.

Mandag den 4. oktober præsenterer Lægeforeningen sit ventede e-læringsredskab om stress, angst og depression. Her vil praktiserende læger og andre interesserede få den nyeste faglige viden, praktiske redskaber og cases til håndtering af de tre store lidelser.

Det er Dansk Selskab For Almen Medicins kliniske vejledninger, der danner udgangspunkt for e-learning-forløbet, og kurset er kommet i stand takket være Sundhedsministeriets pulje til efteruddannelse af praktiserende læger om opsporing, behandling og fastholdelse på arbejdsmarkedet for patienter med stress, depression eller angst.

Kurset har siden den 16. august været tilgængelig i en betaversion på www.laeger.dk > Karriere og kurser > E-læring. Men pr. 4. oktober er det færdige e-kursus klar til anvendelse i sin helhed.

Kurset består af i alt fem selvstændige moduler med en varighed på hver ti minutter og kan ses ved at gå ind på www.laeger.dk > Karriere og kurser > E-læring > Kliniske kurser