Skip to main content

Ofre for bioterror: Kun i kontortiden

Journalist Jesper Haller jha@dadl.dk

2. nov. 2005
3 min.

Smitsomme passagerer eller hvidt pulver i fly-gaten? Kemikalier i drikkevandet? Embedslægen ved, hvad der skal gøres for de mulige ofre og er dermed den lægefaglige krumtap i en stor del af det akutte beredskab. Men efter den 1. januar er de københavnske embedslægers døgnvagt officielt nedlagt. Københavns Kommune har sparet vagtberedskabet væk, og Sundhedsstyrelsen har sagt nej til at indføre døgnvagt i resten af landet inden for embedslægevæsenets budget. Dertil er væsenets øvrige opgaver for mange og risikobilledet for blegt, vurderer Styrelsen. Et landsdækkende beredskab vil koste to millioner kroner.

I andre grene af beredskabet oprustes der. I sidste uge offentliggjorde forsvaret og Statens Serum Institut et fælles »sikkerhedsnet« under befolkningen. Der er tale om et ganske omfattende, offentligt betalt døgnberedskab, som skal kunne rykke ud på en time for at samle og transportere prøver af for eksempel mulige miltbrandbreve til bl.a. et laboratorium i Stockholm. Helikoptere, fly, køretøjer og mandskab – bl.a. læger på rådighedskontrakt med forsvaret – står klar. To af forsvarets læger får fast tjeneste ved SSI’s Center for Biologisk Beredskab (CBB) m.m.m. Der er med andre ord fod på at få afklaret, om en terrortrussel er reel.

Men det direkte arbejde med de mulige ofre får ikke samme opmærksomhed. Ifølge den aktuelle vejledning fra Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen om indsats ved biologiske angreb er det embedslægernes opgave at finde ud af, hvem der har været udsat for smitte, og hvad der skal gøres for dem, ligesom embedslægen skal informere folk på stedet og den øvrige offentlighed om forebyggelse mv. For tiden er en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen ganske vist i gang med at vurdere eventuelle overlapninger mellem CBB og embedslægerne i beredskabet, men vejledningen er som sagt stadig gældende. Der hersker nogen usikkerhed blandt beredskabets aktører om aktuelle forholdsregler. Vi ringede til nogle af embedslægernes samarbejdspartnere:

»Det er vagthavende, Station Lufthavnen« ...

Hvem ringer I til om aftenen, hvis I har mistanke om, at nogle mennesker har været udsat for alvorlig smitte eller farlige kemikalier?

»Øjeblik, jeg skal lige se på min telefonliste…jo, her« (opgiver de københavnske embedslægers vagttelefonnummer).

Men det nummer er nedlagt 1. januar?

»Så er det da godt, vi ikke har haft brug for hjælp«, lyder det tørt, og der bliver straks taget initiativ til at skaffe nye instrukser fra »Gården«.

Hos Københavns Kommunes miljøkontrol kommer det ikke bag på kontorchef Per Møller i Afdelingen for Virksomheder og Risiko, at embedslægernes vagttelefon er død.

Hvem vil I så ringe til, når I får brug for den type assistance?

»Tja, det er et godt spørgsmål. Vi vil nok ringe til en skadestue. Internt i Miljøkontrollen diskuterer vi i øjeblikket, hvordan vi skal forholde os i den nye situation«.

Hos Københavns Brandvæsen lyder vagthavendes instruks på at konsultere Lægeambulancens læger i situationer, hvor han før ville have kontaktet embedslægerne.

Con amore-beredskab

I resten af landet har man aldrig haft en egentlig vagttelefon at ty til, når der dukker noget sundhedsmæssigt tvivlsomt op, for eksempel i Tirstrup Lufthavn – men vicepolitiinspektør Bo Paulsen fra Grenaa Politi ringer bare til en af embedslægerne fra Århus – stationen har nemlig alle lægernes privattelefonnumre. »Samarbejdet fungerer meget fint«, siger vicepolitiinspektøren.

Det er embedslæge Jens Peter Brangstrup Hansen fra Århus sådan set enig i, men:

»I efteråret oplevede Århus en meget stor vandforurening. Jeg blev fanget på mobiltelefonen klokken 23 om aftenen. Der er tradition for, at vi er til rådighed i kritiske situationer. Men man skal jo være opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til det. Vi gør det con amore«.

Brangstrup Hansen betoner, at han meget nødig ville undvære den fleksibilitet, der også ligger i embedslægejobbet. »Vi stempler ikke ud og ind, og det vil vi helst heller ikke ind på. På den anden side er betalt døgnvagt det gældende i andre grupper, og det ville kun være rimeligt, at dette også kom til at gælde os«, siger han.

Ved deadline var situationen omkring vagtberedskabet for embedslæger endnu ikke endeligt afklaret.