Skip to main content

Og prisen går til ...

Journalist Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

9. nov. 2007
3 min.

To af den danske lægestands fremmeste udmærkelser - Halfdan Mahler prisen og Carlsbergs Mindelegat - går i år til to læger, der begge har bidraget til at gøre it i almen praksis til en dansk foregangssag og specialitet, som har vakt interesse langt uden for landets grænser.

Nemlig Henrik Schroll og Finn Klamer.

Begge er praktiserende læger - om end Finn Klamer for nylig har afhændet sin praksis - og Henrik Schroll er desuden seniorforsker på Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet.

Han får Halfdan Mahler prisen for sin indsats for »samtalebehandling og supervision« og især for sin »betydning for it-udviklingen i almen praksis«. Han er bl.a. en af kræfterne bag elektronisk opsnapning af data fra de praktiserende lægers computersystemer.

Årets modtager af Carlsbergs Mindelegat, Finn Klamer, belønnes for »sit store engagement og sin vedholdenhed i udviklingen af it i praksissektoren«. Han er bl.a. den lægelige eminence, sparringspartner og indpisker hos internetportalen Sundhed.dk - en rolle, han for øvrigt fortsætter med også efter, at han er holdt op som praktiserende læge.

Begge udmærkelser følges af en monetær erkendtlighed på 25.000 kroner og uddeles den 12. november i Bella Center, hvor årets Lægedage starter.

It-læger

At begge også er it-læger kunne ligne en tanke og et bestemt signal om, at it i dag ikke er til at komme udenom.

Hvordan skal man tolke, at begge priser i år går til it-interesserede læger?

»Det er jo sådan, at it-udviklingen sker i en tid, hvor der ikke er så mange menneskelige ressourcer at tære på. It gør det muligt at bearbejde mest mulig viden med mindst mulige ressourcer«, siger formand for PLO's IT-forum, Henrik Dibbern , som især har arbejdet sammen med Halfdan Mahler prismodtageren.

Hvordan er Henrik Schroll så egentlig?

»Han er ligesom en grævling. Du kan ryste støvlerne, så meget du vil, men sådan en bider sig fast. Det gør han også«, siger Henrik Dibbern.

»Han er meget dygtig, kompetent og engageret, men han er også meget tilbageholdende«, siger han.

Sjovt nok lyder næsten samme toner, når man spørger folk, som kender Finn Klamer.

»Kodeord er flid, redelighed, engagement og faglig indsigt. Han er utroligt elskværdig og imødekommende. Men bag det er der en rygrad, der er virkelig markant«, siger Morten Elbæk Petersen, direktør for Sundhed.dk.

»Og noget, der kendetegner ham, er, at han altid tænker på sine patienter. Når vi lander i en lufthavn et eller andet sted, så ringer han altid hjem og siger ,det er mig - hvordan går det med patienterne`«, fortæller Morten Elbæk.

»Steady as you go«

Fagligt, sagligt men stædigt - »steady as you go-metoden« - er altså tilsyneladende måden at nå målene på, og dem er der en del af for de to prismodtagere.

Henrik Schroll var således primus motor i udviklingen af teknikken med »sentinel datafangst« - rygraden i den registrering af kvalitetsdata, som er udmøntet i den seneste overenskomsts forløbsydelse. Indtil videre kun for diabetespatienter.

Her har selve datafangsten vist sin duelighed, selv om ikke så mange læger indtil videre har taget ydelsen op.

Og Finn Klamer har ud over arbejdet med portalen Sundhed.dk f.eks. været foregangsmand for elektronisk overførsel af allehånde ting, såsom billeder til hudlæger og røntgenbeskrivelser, ligesom han har været med til at fremme ideen om patienters netadgang til egne sundhedsoplysninger.

Boks

Halfdan Mahler er Praktiserende Lægers Organisations og Dansk Selskab for Almen Medicins hædersgave til en praktiserende læge, som har ydet en særlig indsats inden for enten forebyggelse, kvalitetsudvikling eller undervisning, der profilerer almen praksis.

Carlsbergs Mindelegat uddeles som en hyldest og tak til en praktiserende læge, der »ved sin ethos og personlighed står som et mønster for sine kolleger«, som det blev udtrykt, dengang legatet blev indstiftet. Det var i 1958.