Skip to main content

OK18: Nu høvles de sidste knaster

Nu mangler YL og FAS kun at forhandle om deres specifikke krav, inden organisationerne senest den 25. maj skal tage stilling til det samlede resultat. Et ja – eller et nej – skal foreligge senest den 6. juni.

Klaus Larsen, kll@dadl.dk

1. maj 2018
3 min.

Efter afslutningen af de generelle forhandlinger i Forligsinstitutionen, skal de enkelte fagforeninger i AC-fællesskabet nu forhandle separat om deres specifikke krav.

Disse organisationsforhandlinger drejer sig om de krav, som ikke var omfattet af de overordnede forhandlinger om løn, spisepauser og lærernes arbejdstid.

FAS har deres organisationsforhandlinger i dag, tirsdag. Onsdag er det Yngre Lægers tur, og her ser formand Camilla Rathcke lyst på de ti dage, frem til forhandlingerne den 11. maj skal være afsluttet.

Vagtregler – og mere til speciallæger

”Det er ved organisationsforhandlingerne, vi skal håndtere de krav, der ligger medlemmerne allermest på sinde: Arbejdsmiljøregler, vagtbelastning, tid nok til opgaverne osv.”

Hun regner dog med, at forhandlingerne – på den korte tid, der er afsat – kun bliver en drøftelse af, hvordan man fordeler de organisationsmidler, der kom ud af de generelle forhandlinger i Forligsinstitutionen.

”Nu udestår de enkelte organisationers specielle krav, som KL og Danske Regioner har haft over for de enkelte organisationer, og omvendt. Det er det, vi skal drøfte færdigt inden 11. maj”, forklarer Camilla Rathcke.

For YL’s vedkommende handler de specifikke krav fra Danske Regioner blandt andet om vagthyppighedsregler og normperioder – krav, som kun vedrører de yngre lægers forhold.

- Bliver det vanskelige forhandlinger?

”Det tror jeg ikke. Danske Regioner havde en række ret vidtgående krav, både til Yngre Læger og FAS – både om arbejdsmiljø, værneregler, hyppighedsbestemmelser og den slags. Alle de krav kan vi ikke nå at komme i dybden med. Det, vi kan nå at se på, er de midler, som i det generelle forlig er afsat til hver organisation. Nu skal YL og FAS tage stilling til, hvordan vi vil bruge dem, og hvad vi kan blive enige med Danske Regioner om”.

- Hvad vil Yngre Læger bruge pengene til?

”Vi har fokus på et krav om, at speciallæger skal honoreres som speciallæger – for vores vedkommende vil det sige: Når man er blevet speciallæge, skal man have løn og vilkår som afdelingslæge. I dag ser vi jo, at der er speciallæger, der ansættes som reservelæger eller 1. reservelæger til en væsentligt lavere løn”.

”Men der er ikke tale om en stor pose penge, så en anden mulighed er, at nogle af dem afsættes til pension, der kan forrentes og dermed gøre en mærkbar forskel på længere sigt”. tilføjer YL-formanden.

YL til urafstemning

Når organisationsforhandlingerne er afsluttet 11. maj, skal organisationerne tage stilling til det samlede resultat: Det generelle forlig plus de organisations-specifikke forhandlingsresultater.

I Yngre Læger skal medlemmerne spørges ved en urafstemning, efter at repræsentantskabet først har drøftet det og taget stilling til, om det vil anbefale et ja eller et nej.

I FAS er det repræsentantskabet, der tager endelig stilling.

Senest den 25. maj skal organisationerne orientere AC om deres stillingtagen til det samlede resultat.

I det tilfælde, at en forening forkaster resultatet, kan der varsles strejke på det pågældende område.

Camilla Rathcke anser det dog for sandsynligt, at et flertal af de yngre læger vil stemme ja.

Som forhandler for Yngre Læger anbefaler Camilla Rathcke naturligvis et ja:

”Jeg synes, vi et nået i mål på de svære temaer. Og når jeg bl.a. ser på den lønramme, vi er endt på, må jeg sige, at vi er endt et meget bedre sted, end Finansministeriets oprindelige udspil lagde op til. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds”.

Læs hele temaet om OK18 (link)