Skip to main content

Overlægerne får lønhop på knap 80.000 kr.

Overenskomsten for overlægerne er på plads og betyder mere i løn, men ikke mere tid til opgaverne, siger overlægeformand. Nu skal aftalen endeligt vedtages af repræsentantskabet.

Lisbeth Lintz, formand for overlægerne, står her mellem Lægeforeningens formand, Andraes Rudkjøbing, og Yngre Læger-formand, Camilla Rathcke. Foto: Claus Boesen
Lisbeth Lintz, formand for overlægerne, står her mellem Lægeforeningens formand, Andraes Rudkjøbing, og Yngre Læger-formand, Camilla Rathcke. Foto: Claus Boesen

Anders Heissel, ah@dadl.dk

5. mar. 2018
4 min.

Landets 6.600 overlæger og lægelige chefer kan se frem til en lønstigning som konsekvens af den overenskomst, der netop er indgået mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Den gennemsnitlige overlægeløn stiger med 77.275 kr., mens pensionen stiger med 2.600 kr. om året i løbet af overenskomstperioden, oplyser FAS.

Op netop overlægernes lønudvikling er det bedste i aftalen, siger formanden for FAS og Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz.

»Det allervigtigste resultat i overenskomsten er, at overlægerne igen får en parallel lønudvikling i forhold til det private arbejdsmarked. Overenskomsten i 2015 var en kraftig forringelse af lønudviklingen, og nu er vi tilbage til situationen fra aftalen i 2013, og det er en kæmpe gevinst, fordi det vanligvis er meget svært at vinde tabt land tilbage. Lønudviklingen er vigtig, fordi det sender et signal til alle om, at man anerkender værdien af det offentlige arbejdsmarked, og fordi det betyder, at vi kan købe det samme for vores løn som privatansatte kan. Vores indsats som læger er pengene værd«, siger Lisbeth Lintz.

Mere i løn, men ikke mere tid

FAS-overenskomsten er kommet på plads, efter blev indgået generelle forlig for både regioner, kommuner og staten i Forligsinstitutionen og som udstak en samlet økonomisk ramme til lønforbedringer og andet på 8,1 pct. over tre år.

FAS og Regionernes Lønnings- og Takstnævn er desuden blevet enige om, at pensionen forbedres med 0,33 pct. for alle.

Men hvordan forbedrer aftalen arbejdet for de overlæger, der føler sig pressede i hverdagen med for mange opgaver?

»Det massive sammenhold mellem de forskellige faggrupper vi har set, imens forhandlingerne har stået på, skal vi nu tage op lokalt, så vi kan få bedre arbejdsvilkår, for det problem er vi som overlæger ikke alene med. Det ville have været dejligt med nogle forbedringer på arbejdsmiljøet, men det var der ikke tid til efter den meget lange proces med de overordnede forhandlinger. Jeg havde gerne set, at vi havde fået den nødvendige tid til at løse vores opgaver som overlæger ordentligt. I dag oplever mange overlæger, at der slet ikke er tid til de opgaver, der skal løses. Men det var ikke en mulighed at købe os til det, så vi kunne altså ikke havde givet afkald på lønstigninger til fordel for mere tid til overlægerne«.

Hvordan vil aftalen så forbedre arbejdet for landets overlæger?

»Hverdagen for overlægerne vil ikke ændre sig på kort sigt, men på lang sigt vil overlægerne få en stabil lønudvikling, og det er en vigtig forbedring«.

Overlægeforeningens repræsentantskab skal som foreningens øverste myndighed den 15. maj i København tage stilling til overenskomsten. Hvorfor skal repræsentantskabet stemme ja?

»Det skal de, fordi det er det bedst opnåelige resultatet, og fordi vi har sikret den parallelle lønudvikling og sikret spisepausen, som vi nu har fået skrevet ind i overenskomsten. Samlet set er det et godt resultat, og der findes ikke et alternativ«.

Senest den 25. maj skal FAS og Yngre Læger sammen de andre organisationer orientere AC om deres stillingtagen til det samlede resultat. Og senest den 4. juni skal AC melde tilbage til Forligsinstitutionen.

Faktaboks

Fakta