Skip to main content

Opfordring til Lægeforeningen: Tag afstand fra omskæring

307 læger opfordrerLægeforeningen til at tage afstand fra omskæring af raske børn. Formanden mener ikke, at et forbud er løsningen men lover, at henvendelsen bliver behandlet i Lægeforeningens Etiske Udvalg.

Foto: themenscentre.ca
Foto: themenscentre.ca

Klaus Larsen kll@dadl.dk

2. mar. 2016
5 min.

307 læger opfordrer i et åbent brev Lægeforeningen til at tage ”klar afstand fra omskæring af raske børn uanset køn og forældres religiøse eller kulturelle baggrund”.

Brevet, som er stilet til Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing, henviser til et interview med den nye formand for Det Etiske Råd, Gorm Greisen i Kristeligt Dagblad. I interviewet giver han udtryk for, at rituel omskæring er både etisk og sundhedsfagligt forsvarligt.

”Hvis Lægeforeningen antager samme holdning, som den Gorm Greisen giver udtryk for, vil intet kunne forbydes, som praktiseres med henvisning til religion eller kulturel tradition”, hedder det i brevet.

Morten Staberg og de 306 medunderskrivere skriver:

”Som læger stræber vi i alle henseender efter at:

1. børn ligestilles, så alle får samme rettigheder uanset køn. Dette betyder at drengebørn skal have samme ret til en intakt krop som pigebørn.

2. beskytte børn mod overgreb af enhver art - herunder skadelige religiøse og kulturelle ritualer og kropsmærkninger. Børn skal forblive beskyttede gennem barndommen, således at de selv kan tage en informeret beslutning, når de bliver myndige.”

Faktaboks

Brevets ordlyd:

”Det gør naturligvis indtryk, når medlemmer henvender sig med et ønske om, at Lægeforeningen reagerer politisk i en bestemt sag, ikke mindst om et vigtigt etisk spørgsmål, som angår indgreb på børn”, skriver Andreas Rudkjøbing i en kommentar.

”Lægeforeningens holdning er, at mandlig omskæring bør være et personligt valg, som tages på et oplyst grundlag af den unge mand selv, når han er myndig. Der kan tilstøde – også alvorlige – komplikationer, og indgrebet kan ikke gøres om. Derfor bør det være en personlig beslutning”.

Formanden: Forbud er nok ikke vejen

299 af de 306 medunderskrivere svarer, at de er imod omskæring af principielle årsager. 45 har svaret, at de selv har behandlet et eller flere drengebørn, hvor omskæring er gået galt.

Morten Staberg mener, at svarene illustrerer et generelt problem med indgrebet:

”Skaderne bliver gemt væk og kategoriseret som værende et resultat af alt muligt andet, så mange skader kommer aldrig frem i lyset”, siger han i Dagens Medicin. Til det siger Andreas Rudkjøbing:

”Det er alvorligt, når 45 ud af 306 læger oplyser, har oplevet komplikationer hos drenge, der er blevet omskåret. Det understeger behovet for, at myndighederne skaber et samlet overblik over, hvor udbredt det er, at barnet får komplikationer i forbindelse med indgrebet”

Andreas Rudkjøbing erklærer sig ”helt enig” med Morten Staberg, som har efterlyst, at skaderne registreres på en måde, så det bliver klart, hvad de er forårsaget af”

”Spørgsmålet er så, om et forbud mod omskæring er drengebørn er den bedste vej at gå. Vi har diskuteret det i bestyrelsen, og vi er bekymrede for, om et forbud vil betyde, at nogle børn alligevel så vil få foretaget indgrebet under ureglementerede forhold, hvor risikoen for komplikationer vil være langt større end i dag, hvor indgrebet foretaget af autoriserede sundhedspersoner”, siger Andreas Rudkjøbing.

Lægeformanden tilføjer, at henvendelsen fra de mange medlemmer nu vil blive behandlet i Lægeforeningens Etiske Udvalg.