Skip to main content

Opgør om fedmekirurgien i Region Midtjylland

Samling af specialer skal ikke automatisk foregå på universitetshospitalerne. Det mener Region Midtjyllands hospitalsudvalg, som anbefaler at samle al regionens fedmekirurgi på Regionshospital Viborg. De aarhusianske kirurger protesterer.

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

16. feb. 2015
4 min.

Region Midtjylland er på vej mod et opgør med Sundhedsstyrelsens traditionelle tendens til stort set altid at samle højtspecialiserede funktioner på universitetshospitalerne.

De bør også kunne samles på regionshospitalerne, mener de midtjyske politikere.

”Det er Sundhedsstyrelsens opgave at komme med faglige anbefalinger. Men når vi lever op til dem, er det en politisk opgave at beslutte placeringen”, siger formand for Region Midtjyllands hospitalsudvalg Anders Kühnau (S).

Udvalget har netop besluttet at anbefale regionsrådet at samle al regionens fedmekirurgi på Regionshospitalet Viborg og ikke Aarhus Universitetshospital.

”Vi kan ikke samle alting i Aarhus, hver gang Sundhedsstyrelsen siger, at vi skal samle noget”, siger han.

”Selv om vi bygger det største hospital i landet – i Skejby – så får vi pladsproblemer, hvis vi samler alting der. Og derudover har vi også truffet en politisk beslutning om, at vi vil have tilstrækkeligt med regionshospitaler, og så har vi brug for at styrke dem”.

Det var et enigt hospitalsudvalg, som anbefalede Viborg som samlingssted for fedmekirurgi, og spørgsmålet er ifølge Anders Kühnau på forretningsudvalgets møde i morgen, hvorefter det går til regionsrådet. Dernæst skal beslutningen i givet fald også forelægges Sundhedsstyrelsen, som skal sige ok.

Stik mod Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens holdning til samling er normalt, at den bedst finder sted der, hvor den højtspecialiserede behandling findes – i dette tilfælde altså Aarhus Universitetshospital.

Men Viborg regner med at have gode kort på hånden for en samling på et regionshospital.

”Det principielle i denne her sag er, at i fald man kan garantere at levere den samme faglige kvalitet, så kan man også samle højtspecialiserede funktioner i regionshospitalsregi”, siger Christian Møller-Nielsen, lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt, som bl.a. omfatter Regionshospital Viborg.

Han peger på, at højtspecialiserede funktioner ikke er noget særsyn i Viborg.

”Vi har i forvejen to højtspecialiserede funktioner, så vi er bekendt med det at have sådan en opgave. Men normalt inden for de skærende specialer er det sådan, at samling sker på universitetshospitalerne. Det kan der være mange gode grunde til, men specielt vedrørende fedmekirurgi bør centralisering kunne foregå på et stort regionshospital", siger han.

”Der er to grunde til det – at vi i Viborg har udviklet et fagligt miljø, hvor vi har fagprofessionelle med betydelig erfaring inden for fedmekirurgi. Den anden grund er at skabe tid og rum til avanceret kræftkirurgi på Aarhus Universitetshospital. De har en udfordring med at nå kræftkirurgien inden for de fastsatte tidsgrænser, så aflastning kan måske være på sin plads her”, siger han.

Har I kompetencerne?

”Det særlige ved den højtspecialiserede funktion er reoperationer. Vi vil være i den situation på det tidspunkt, hvor vi overtager opgaven – hvis det bliver besluttet – at vi vil have mindst to læger, som har erfaring med reoperationer. Det samlede antal læger bliver tre eller fire”.

Aarhus protesterer

Faktaboks

Fakta

Christian Møller-Nielsen understreger, at det er ham magtpåliggende at gennemføre processen – hvis den bliver vedtaget – i forståelse med Aarhus Universitetshospital.

”Det ligger mig meget på sinde, at vi ikke skal have en konfrontation mellem to kirurgiske afdelinger. Det, som patienterne har brug for, er at afdelingerne i Viborg og Aarhus Universitetshospital kan samarbejde fremover. Der vil altid være patienter ind imellem, som vi skal samarbejde om”, siger han.

Umiddelbart er lægerne i Aarhus imidlertid ikke begejstrede.

Ifølge Aarhus Stiftstidende har en række overlæge og speciallæger sendt et protestbrev til regionsrådet.

»Vi er af den opfattelse, at man fuldstændig tilsidesætter 15 års ekspertise indenfor området, både hvad angår de rent kirurgiske og anæstesiologiske kompetencer, men også ekspertisen i udredning og pleje af disse risikopatienter«, hedder det bl.a. i brevet ifølge avisen.

”Det fremstår for os som en rent administrativ og politisk beslutning, der på ingen måde tager faglige hensyn, men som må antages at være baseret på rent politiske ønsker om en omfordeling. Patienterne bliver således de egentlige tabere, hvis dette initiativ føres ud i livet«, står der endvidere.

Kritikerne påpeger også det faglige miljø med tilgrænsende specialer.

”For at for at få et fedmekirurgisk center til at fungere optimalt, kræves betydeligt mere end selve kirurgen, og mange af disse supplerende faciliteter er endnu ikke opbygget i Viborg,« siger professor og medicinsk overlæge i Aarhus, Bjørn Richelsen, til avisen.