Skip to main content

Østeuropa er en tikkende aids-bombe

Journalist, MSc. Morten Seifert, morten@uncial.dk

30. nov. 2007
5 min.

Mange europæere går rundt og tror, at hiv/aids er noget, der i dag stort set kun eksisterer i Afrika. 1980'ernes skræmmebilleder af afmagrede, døende bøsser har fortonet sig i de flestes hukommelse.

Men faktum er, at 2 million Europæere lever med smitten, og det er dobbelt så mange som for ti år siden.

Østeuropas smitte følger en bekymrende kurs: Hvor hiv tidligere spredtes næsten udelukkende blandt stofmisbrugere, er der i dag en voksende andel, som smittes heteroseksuelt. Dette er særligt foruroligende, fordi der er begrænset adgang til behandling, og fordi hovedparten af de smittede ikke ved, at de er syge. Uden en snarlig systematisk indsats, er Østeuropa en tikkende aids-bombe.

Europas foruroligende kurs er baggrunden for konferencen »Hiv in Europe 2007«, som i sidste uge samlede mere end 300 læger, politikere og patientorganisationer. Formålet var at finde løsninger og skabe lydhørhed om denne alvorlige og delvist ukendte europæiske udvikling, som finder sted lige for næsen af os.

En af initiativtagerne til konferencen var den danske professor og allestedsnærværende hiv/aids-ekspert, Jens Lundgren, til daglig professor på Københavns Universitet og direktør for »Copenhagen HIV-Porgramme«. Ugeskriftet talte med Jens Lundgren umiddelbart efter konferencen.

Hvad var formålet med konferencen?

»Vi skal have det her på forsiden af aviserne. Vi vil gerne levere ammunitionen til, at der gøres noget ved det. En musvåge med fugleinfluenza, der falder ned fra himlen, kunne rydde alle avisforsider for nylig, mens hiv/aids simpelthen er blevet mediemæssigt uinteressant.

De politiske ledere skal forstå, at det her er et problem i Europa og ikke kun i Afrika. Hvornår har du sidst hørt en politiker snakke om hiv i Europa? Det er ti år siden. Vesteuropæiske politikere har været tonedøve over for det her meget længe.

Nogle gange føler jeg mig som sådan en slags Duracel-kanin, der bliver ved og ved. Jeg fremfører de samme pointer hele tiden, og jeg har gjort det i årevis.«

Hvad er de vigtigste årsager til, at hiv fortsat breder sig i Europa?

»Spredningen i Vesteuropa har først og fremmest rod i migration. Mange af dem, der migrerer ind, kommer fra en del af verden, hvor der er udbredt heteroseksuel smitte, herunder Østeuropa.

Og så er der fortsat aktiv smittespredning blandt homoseksuelle mænd. Kun halvdelen af de vesteuropæiske bøsser er testet.

I Østeuropa var der tidligere en meget hurtig smittespredning blandt narkomaner. Den er nu aftaget, fordi de narkomaner, der kan smittes, efterhånden er blevet det. Men når problemet ikke håndteres, siver smitten ud og rammer den resterende del af befolkningen. Derfor ser vi i dag den meget bekymrende tendens, at den heteroseksuelle smitte stiger i Østeuropa.

Et af de alvorligste problemer i Østeuropa er, at op mod 70 procent af de smittede ikke er diagnosticerede. Mange vil ikke lade sig teste. Dels fordi de alligevel ikke er sikret behandling, hvis de skulle være positive. Men de er også bange for at blive kriminaliseret, hvis de skulle smitte andre.«

Er der risiko for, at Østeuropas problem kan forværre situationen i Vesteuropa?

»Østeuropas hiv/aids-epidemi er en tikkende bombe, fordi man ikke imødegår problemet med behandling. Ubehandlede hiv-smittede udvikler efterhånden immundefekter og bliver dermed modtagelige for eksempel tuberkulose. Man kunne formode, at østeuropæiske hiv-smittede vil migrere til steder som Vesteuropa, hvor de kan få behandling, og der er en reel risiko for, at vi på denne måde får epidemier af resistent tuberkulose i Vesteuropa.«

Hvad var det vigtigste udkomme af konferencen?

»En af de vigtigste ting på konferencen var mobiliseringen af politisk vilje. EU's kommissær for sundhed, Markos Kyprianou, holdt et oplæg, hvor han klart sagde, at hiv er gledet ud af dagsordenen i Europa, og at han så det som sin personlige opgave at få den ind igen. Dermed er problemerne jo ikke løst her og nu, men vi kan holde ham fast på denne udtalelse senere.

På det mere praktiske eller tekniske plan var der enighed om at fremme testning af personer med indikatorsygdomme for hiv og udarbejde guidelines til formålet. Tilgangen til hiv-test har hidtil været, at personer selv henvendte sig til klinikkerne for at blive testet. Men vi kan nå meget længere, hvis læger og sundhedspersonale aktivt leder efter indikatorsygdomme for hiv og så tilbyder test. Det kan være tuberkulose, helvedesild, mundsvamp, lungebetændelse eller mæslingelignende udslæt. Undersøgelser viser nemlig, at op til 80 procent af de hiv-smittede, som påvises sent i forløbet af deres sygdom, tidligere har været i kontakt med sundhedssystemet.

Vi vil også have systematiseret test af gravide. Vi har hakket meget på Østeuropa, men på dette punkt har mange vesteuropæiske lande ikke en ordentlig politik. I Finland testes 99 procent af alle gravide, og England tester også rutinemæssig. Men dette sker ikke i for eksempel Belgien, Italien og Danmark. I første omgang skal vi have kortlagt problemet og forstå, hvad disse forskelle er udtryk for.«

Vil konferencen hjælpe på opmærksomheden på hiv/aids i Europa?

Det var helt afgørende, at EU's kommissær for sundhed var der. Hans udtalelser kan bruges i lang tid fremover. Selvfølgelig er problemerne ikke løst med konferencen. Diskussionen skal fortsætte. Vi skal fastholde, at løfterne bliver gennemført. Jeg håber, at medierne begynder at forstå, at det her simpelthen er gledet for langt væk.

Læs mere om »Hiv in Europe 2007« og se videoklip fra konferencen på: www.hiveurope2007.eu

FAKTA: Hiv/aids i (Øst)Europa

760.000 mennesker i Vesteuropa og 1.600.000 mennesker i Østeuropa lever med hiv/aids ifølge FN.

Der konstateres 150.000 nye tilfælde om året i Østeuropa. Rusland og Ukraine tegner sig for 90 procent af de nye tilfælde. I Vesteuropa konstateres er der 31.000 nye tilfælde om året.

Op mod 70 procent af de inficerede i Østeuropa ved ikke, at de er smittet.

Mellem 60 og 80 procent af de smittede i Østeuropa, der har behov for behandling, får det ikke.

En stadig større andel af de smittede er heteroseksuelt smittede og kvinder.

Mere statistik om hiv/aids: www.unaids.org