Skip to main content

OUH-læge frifundet i sag om grov forsømmelse

En overlæge er frifundet i en sag om grov forsømmelse i forbindelse med en patients død. Sagen skulle slet ikke have været for retten, siger Overlægeforeningen.

Anders Heissel, ah@dadl.dk

2. feb. 2018
5 min.

En overlæge fra Odense Universitetshospital (OUH) er ved byretten i Odense i dag frifundet i en sag om grov forsømmelse i forbindelse med en patients død.

Overlægen var tiltalt for grov forsømmelse eller skødesløshed i forbindelse med en patients død tilbage i 2014, men han nægtede sig skyldig og mener, han har fulgt hospitalets retningslinjer.

Og det lægger dommer Alex Nymark også i frifindelsen vægt på:

Fakta

Fakta

”Det må således lægges til grund, at tiltalte har handlet i overensstemmelse med de daggældende retningslinjer på afdelingen", hedder det i dommen.

Men overlægen burde slet ikke have været igennem retssagen, siger formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz.

”Dette er et eksempel på en sag, som slet ikke skulle være kørt. Det er helt urimeligt, at man som speciallæge bliver meldt til politiet, når man passer sit job og følger alle instrukser,” siger Lisbeth Lintz.

Også formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, er skeptisk over sagens forløb.

”Politiet havde oprindeligt droppet sagen, men kørte den dog videre efter råd fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi glæder os over, at retfærdigheden trods alt er sket fyldest, ved at lægen er frifundet, og vi ser frem til det eftersyn på området, som sundhedsministeren har sat i gang”, siger Andreas Rudkjøbing og tilføjer:

”Det er meget positivt, at lægen er frifundet. Vi ser det som en bekræftelse af, at hvis man overholder alle instrukser, så hviler ansvaret ikke på den enkelte læge”.

Dette er eksempel på en sag, som slet ikke skulle være kørt. Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen

Sagens forløb

Sagen handler om en 42-årig patient, der i august 2014 blev indlagt på intensiv afdeling på OUH, efter han var fundet bevidstløs. Næste morgen blev han flyttet fra intensivafdelingen til infektionsmedicinsk afdeling. Overlægen mødte ind kl. 8.30 og fik at vide, at patienten blev kategorsieret som grøn patient ved overflytningen. Han fik desuden af vide, at patienten var stabil og skulle udskrives samme dag. Patienten blev ved overflytningen ikke revuderet, fordi han virkede stabil.

Det var desuden en meget travl vagt, hvor en anden patient var døende, og hvis pårørende krævede meget tid.

”Der var ingen pauser, end ikke til en kop kaffe”, som der står i beskrivelsen af sagen i dommen.

Patienten var tidligere misbruger, og uden at involvere den nu frifundne overlæge gav en sygeplejerske patienten 125 mm metadon om formiddagen. Dødsårsagen er siden konstateret som forgiftning med metadon.

Kl. 15.37 bliver overlægen tilkaldt til patienten, der har fået hjertestop, men trods genoplivningsforsøg dør patienten.

Sagen har siden medført, at retningslinierne på afdelingen er blevet ændret, så overførte patienter fra intensiv placeres i særlige senge i en-to timer og derefter bliver revurderet.

Desuden er den kvindelige sygeplejerske, der gav metadonen uden overlægens vidende, sluppet for at være en del af retssagen ved at erklære sig skyldig i overtrædelse af autorisationsloven og betale en bøde på 15.000 kroner.

Styrelse i aktiv rolle

Sagen kommer midt i stormen om Styrelsen for Patientsikkerhed, der senest fik over 9.000 læger til at skrive under på er mistillidsvotum til styrelsen.

Sagen er interessant, fordi Styrelsen for Patientsikkerhed har spillet en aktiv rolle. Dødsfaldet blev kategoriseret som et uventet dødsfald, og der blev foretaget ligsyn, og i februar 2015 bad Sundhedsstyrelsen Fyns Politi om at udrede sagen, som dog senere blev droppet, da politiet ikke forventede, at lægen ville blive fundet skyldig.

Men i 2017 klagede Styrelsen for Patientsikkerhed over den afgørelse til Rigsadvokaten, hvorefter sagen startede igen.

Hvad der præcis fik styrelsen til at klage over, at sagen blev droppet af anklagemyndigheden , vil styrelsen ikke oplyse til Ugeskrift for Læger.

Men Anne-Marie Vangsted, direktør i styrelsen, siger i en skriftlig udtalelse:

”Vi vil nu læse dommen grundigt, og den vil indgå i vores løbende evaluering af vores egen praksis.”

Også styrelsens sagkyndige i sagen, som var indkaldt som vidne i sagen, tager dommen til efterretning.

Den sagkyndige er Ole Haagen Nielsen, overlæge på Gastroenheden på Herlev Hospital og fast tilknyttet som sagkyndig for Styrelsen for Patientsikkerhed i intern medicin. Han var styrelsens sagkyndige i denne sag, hvor han også var indkaldt som vidne.

I retsagen var han kritisk over for den nu frifundede læge:

"Hvor er dokumentationen for, at han er blevet vurderet af personale på afdeling Q? Man må prioritere og tage de dårligste patienter først, men der skulle være rigelig tid til at kigge på patienten inden klokken 16", sagde han ifølge fyens.dk

Overlægen er omfattet af navneforbud og vil ikke udtale sig.

Der er ankefrist på 14 dage fra i dag.