Skip to main content

Overlægeforeningen: Mistillid til direktionen på Hillerød Hospital

Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk

8. okt. 2010
2 min.

Landets overlæger går nu voldsomt i rette med direktionen på Hillerød Hospital, der mandag i denne uge fyrer et stort antal medarbejdere herunder flere læger:

»Det er en horribel fremgangsmåde, som vi slet ikke kan acceptere. Og det rejser spørgsmålet, om den nuværende ledelse, der har startet det her, nogensinde kan genvinde overlægernes tillid igen. Jeg har i mine mange år set meget, men jeg har aldrig oplevet noget så uprofessionelt og umenneskeligt, som det her. Og jeg har set meget.«

Overlægeforeningens formand Erik Kristensen er dybt rystet over direktionen på Hillerød Hospitals håndtering af denne uges prikkerunde og har på foreningens vegne sendt et brev til direktionen, hvori han fremfører sin mistillid. Kritikken går ikke på selve prikkerunden, sådan er den økonomiske situation i Region Hovedstaden, men måden den håndteres på.

Ledelsen har oveni den aktuelle prikkerunde igangsat en »lægeanalyse«. Direktionen forventer, at den vil medføre en besparelse på 20 millioner kroner. Overlægeforeningen forstår ikke, at én medarbejdergruppe udtages til en negativ særbehandling:

»Den analyse er ufattelig, da den ikke giver et retvisende billede af, hvad der sker på afdelingerne med undervisning, forskning med videre. Og svarerne er også givet på forhånd, når man ved, at man skal spare 20 millioner, altså mere end 20 overlæger,« siger Erik Kristensen.

Region Hovedstadens vedtagende budget for 2011 medfører effektiviseringer og besparelser, så over 200 årsværk på Hillerød direkte fyres eller forsøges overflyttet til Herlev Hospital på grund af et justeret optageområde. Direktionen har samtidig valgt at bruge penge på en ikke-anonymiseret trivselsundersøgelse foretaget af et eksternt konsulentbureau.

»Hvis de (overlægerne, red.) åbner munden, kan de jo stort set skrive deres egen afsked, den undersøgelse kan ikke bruges til noget som helst. Det er en helt horribelt fremgangsmåde,« siger Erik Kristensen og fortsætter:

»Vi håber at gøre politikerne i regionen tilstrækkeligt opmærksomme på problemet. Jeg har en forhåbning om, at man på længere sigt vil indse, at den ledelse, der sidder nu, ikke kan fortsætte.«

I marts måned havde hospitalet en første fyringsrunde i lighed med andre hospitaler i regionen.

Hillerød Hospital har ikke ønsket at kommentere kritikken fra Overlægeforeningen, før et møde har været afholdt overlægerne. Et møde, der fandt sted efter Ugeskriftets deadline.