Skip to main content

Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde

Lørdag den 9. oktober 2022 kl. 10.00 til ca. kl. 18.00 på Munkebjerg Hotel, Vejle
27. jun. 2022
2 min.

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Behandling af rettidigt indsendte forslag fra repræsentantskabets medlemmer (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse, dvs. senest den 10. september 2022)

4. Valg af formand og bestyrelse, jf. § 7.

Bestyrelsesmedlem Mark Krasnik afgår efter tur og kan ikke genvælges. Bestyrelsesmedlem Britt Lange afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. Tommy Midtgaard Jensen og Bjarne Rønde Kristensen afgår efter tur og kan genvælges.

5. Valg af kandidat som repræsentant for FAS i Lægeforeningens bestyrelse, jf. § 7.2. punktum

Der skal ikke gennemføres valg.

6. Suppleringsvalg til bestyrelsen, jf. §. 7.

7. Valg af revisor samt suppleant for denne, jf. § 12.

Der skal ikke gennemføres valg.

8. Aflæggelse af det reviderede regnskab

9. Redegørelse for budget

10. Fastlæggelse af kontingent

11. Eventuelt

Den endelige dagsorden kan ses på www.laeger.dk eller rekvireres i sekretariatet fra fredag den 23. september 2022.

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmer af Overlægeforeningen. Stemmeret har kun repræsentanter og suppleanter, der møder i stedet for repræsentanter.

Alle medlemmer af Overlægeforeningen har taleret på repræsentantskabsmødet.

Repræsentanter vil modtage en invitation fra sekretariatet. Spørgsmål vedr. mødet rettes til Liane Utzelmann på 35 44 84 11 eller lu.fas@dadl.dk

Er du ikke repræsentant, men ønsker at deltage i mødet, kan du melde dig til hos Tina Pind på email: tp.fas@dadl.dk frem til den 5. september 2022-