Skip to main content

Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde

Overlægeforeningen

20. jun. 2008
1 min.

Foreløbig dagsorden for mødet:

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Udvalgsberetninger

4. Behandling af rettidigt indsendte forslag fra repræsentantskabets medlemmer.

(Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest seks uger før mødets afholdelse, dvs. den 22. august 2008)

5. Valg af formand og bestyrelse § 7

Erik Kristensen er på valg som formand og kan genvælges, Mogens Hüttel, Erik Obel og Lone Susanne Jensen er på valg som bestyrelsesmedlemmer og kan genvælges

6. Valg af revisor samt suppleant for denne, jf. § 11

Lægelig revisor Axel Malchow-Møller er på valg og kan genvælges

7. Aflæggelse af det reviderede regnskab

8. Redegørelse for budget

9. Fastlæggelse af kontingent

10. Eventuelt

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmer af Overlægeforeningen. Stemmeret har kun repræsentanter og suppleanter, der møder i stedet for repræsentanter.

Tilmelding for medlemmer, som ikke er valgte repræsentanter, kan foretages senest fredag den 12. september 2008 ved henvendelse til Overlægeforeningens sekretariat - Liane Utzelmann, tlf. nr. 35 44 84 22.

I Ugeskrift for Læger nr. 33 (11. august 2008) bringes det samlede program for årsmødet og repræsentantskabsmøder den 2.-4. oktober 2008 på Hotel Munkebjerg i Vejle.