Skip to main content

Overlægers bijob kommer i register

Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk

1. jun. 2011
2 min.

Inden årsskiftet skal omkring 3.200 overlæger og afdelingslæger i Region Hovedstaden registrere deres bijob i en fælles elektronisk database.

»Den digitale administration skal sikrer, at lægerne løbende og ensartet kan oplyse os om deres bibeskæftigelse«, siger Svend Skovmand Eriksen, der er personalepolitisk chef i Region Hovedstaden og fortsætter:

»Når det kører, vil vi i regionen løbende kunne trække et overblik over lægernes aktiviteter. Det elektroniske skema afspejler i hovedtræk den eksisterende praksis på området. Når en læge har afsluttet sin digitale indberetning, sender systemet automatisk informationen videre til nærmeste leder, og hospitalsdirektionen vurderer herefter om bijobbet er foreneligt med hovedbeskæftigelsen«.

Det nye system er resultatet af sidste års meget følelsesladede armlægning mellem Region Hovedstaden og Overlægeforeningen om omfanget af lægernes bijob.

Regionen ønskede at tøjle lægernes bijob og indførte i januar 2010 nye retningslinjer, der skulle sikre en forhåndsgodkendelse af en offentligt ansat overlæges bijob. Men det fik Overlægeforeningen op i det røde felt. Den truede med en voldgiftssag, da det ifølge foreningen skulle stride mod overenskomsten, hvor lægerne kun har en oplysningspligt.

Danske Regioner droppede efter drøftelser med overlægerne kravet om en forhåndsgodkendelse.

De to parter blev dog enige om, at arbejdsgiver fortsat kan kræve oplysninger om overlægers bijob og kalde til en samtale, hvis omfanget giver anledning til interessekonflikt, habilitetsproblemer eller andet, så overlægen ikke kan passe sin hovedbeskæftigelse tilfredsstillende.

Overlægeforeningen finder ikke registreringen problematisk, da det ifølge overenskomsten skal oplyses.

»Det interessante bliver derimod fortolkningen efterfølgende. Hvordan regionen vil bruge disse oplysninger. Derfor opfordrer vi medlemmerne til at kontakte os, når det bliver relevant, så vi kan se, om det sker i overensstemmelse med aftalen«, siger Erik Kristensen, formand i Overlægeforeningen, og fortsætter:

»Vi har fra tidligere med Region Hovedstaden haft dårlig erfaring, så vi er lidt sensitive, når det drejer sig om den region«.

Den elektroniske bijobsdatabase skulle have været indført i første kvartal i år. Men det har vist sig vanskeligt, da de 12 hospitaler i dag har forskellige praksis for at indhente oplysninger om bijob. Ligesom implementeringen har krævet lidt overvejelser på regionsgården:

»Vi er ved at kortlægge, hvordan vi sikrer en ensartet registreringsprocedurer, så lægerne oplyser deres bibeskæftigelse, som de forpligtet til jævnfør overenskomsten, men samtidig ikke føler, at de er jagtet, og det er en kontrolmekanisme. De skal ikke tænke kontrol og mere papirarbejde, som ikke øger arbejdsglæde. Vi skal forsøge at gøre det så ubureaukratisk som muligt«, siger Svend Skovmand Eriksen.

Ifølge regionen vil systemet komme til at fungere inden årets udgang. Gerne til efteråret.