Skip to main content

"Overtræning har ført til manglende ægløsning ..."

Anja Pinborg er lægelig leder på Rigshospitalets fertilitetsklinik, klinisk professor, forsker og videnskabelig redaktør på Ugeskrift for Læger.

Professor og overlæge Anja Pinborg. Foto: Rigshospitalet
Professor og overlæge Anja Pinborg. Foto: Rigshospitalet

Klaus Larsen, kll@dadl.dk

18. jun. 2018
3 min.

8.00 Jeg er sent på den, så jeg må springe morgenmaden over. Efter syv minutters cykeltur er jeg klar til den gynækologiske konference. Jeg fordeler de 16 studerende på sidste rul. De er på klinisk kursus i gyn.obs. i fire uger, og jeg har ansvaret for dem sammen med en kollega. Her kommer et nyt hold hver fjerde uge. Derefter går jeg til klinikledelsesmøde, hvor vi bl.a. diskuterer et nyt klinisk studie og strategi i forhold til et nyt embryoskop – vi skal have en poster og en præsentation færdig. Og så har vi fertilitetsmorgenkonferencen, hvor vi fordeler dagens arbejde.

9.00 Jeg har to nyhenviste, ambulante patienter. En kvinde som er BRCA2-positiv og har svær endometriose er henvist med henblik på ægsortering. Manden er bærer af cystisk fibrose og sædlederne fungerer ikke. Kvinden er ikke helt ung, så chancen for, at vi kan få æg nok til at sortere, er ikke særlig stor.

10.00 De næste i ambulatoriet er et par, hvor vægttab og overtræning har forårsaget manglende ægløsning. De har været igennem seks inseminationsbehandlinger privat og kommer nu til IVF-behandling.

11.00 Centerdialogmøde med Rigshospitalets direktion for at fremlægge vores vigtigste forskningsresultater. Dialogmøderne er med Rigshospitalets direktion, centerledelsen og alle klinikledelserne i Juliane Marie Centret og drejer sig bl.a. om udfordringer og midler til hele centret. Jeg fremlægger den gode historie om en af fertilitetsklinikkens vigtigste funktioner, som er fertilitetsbevaring til fertile kvinder, der skal i behandling med kemoterapi. Jeg er sulten, så heldigvis serverer centret en salat.

13.00 Tilbage i ambulatoriet, hvor jeg har endnu en nyhenvist patient: En enlig kvinde søger om fertilitetsbehandling. Hun har en psykiatrisk diagnose, og det er derfor vigtigt at vurdere forældreegnetheden. Statsforvaltningen kan afvise behandlingen. Hun virker dog meget fornuftig. Hun har haft et stabilt liv gennem et par år. Jeg tror, det ender med, at hun får lov, selv om det er en skærpende omstændighed, at hun skal være enlig mor. Men det er altid svært at vurdere, om de skal omkring Statsforvaltningen eller ej.

14.00 Møde med vores forskningssygeplejerske om en ny klinisk protokol til optimering af behandling med nedfrosne embryoner. Den skal gøres helt klar, så vi kan indsende den til Videnskabsetisk Komité og Lægemiddelstyrelsen i morgen.

14.45 Der blev lige tid til at passe lidt administrativt arbejde inden lægekonferencen. Vi drøfter kriterierne for oplægning af æg plus de forskellige patienter, vi har haft i løbet af dagen.

Bagefter har vi afdelingskonference, blandt andet om mødet med direktionen og planlægningen af fællesfaglig dag om Juliane Marie Centrets struktur efter Børneriget, som er vigtig for alle faggrupper.

15.30 Jeg skal færdiggøre journaler på de ambulante patienter på SP – jeg nåede ikke at skrive på den sidste. Besvarer mail og rydder skrivebordet for gule sedler.

17.00 Cykler hjem, hvor jeg løber en tur rundt på Kastelsvolden og ud ad Langelinje – 10 km i alt. Vores søn, Holger på ni år, er nede på Langelinjeskolens boldbane og spille fodbold med vennerne.

19.00 Vi – Holger, min mand og jeg – spiser burgere på Cock’s & Cows – en hyggelig burgererestaurant på Rosenvængets Allé. Vores store døtre er på arbejde.

21.00 Telefonmøde med kollega i Skive om planlægning af et Skype-møde om forskningsstrategi med internationale forskere, som vi skal have om et par uger. Hvad skal agendaen være, og hvordan skal det struktureres?

21.30 Putter Holger i seng.

22.30 Jeg gennemgår de mødeindkaldelser og artikler, der ligger i min indbakke – Ugeskriftarbejde.

01.00 I seng.