Skip to main content

På Sygehus Syd har hver patient to kontaktpersoner

Journalist Kurt Balle Jensen, kurt@ps-presse.dk

9. nov. 2007
2 min.

Sygehus Syd, der omfatter sygehusene i Næstved, Nykøbing Falster, Fakse og Nakskov, er blandt de danske hospitaler, der er kommet længst med ordningen med kontaktpersoner. Her er valgt en model med to kontaktpersoner: En læge og en sygeplejerske.

»For os at se kan en enkelt person ikke varetage de funktioner, der ligger i ordningen med kontaktpersoner«, siger sundhedsfaglig chef Ole Mygind, Sygehus Syd.

»Der skal være en lægefaglig kontaktperson, for det er det behandlingsmæssige, der optager patienten mest. Men samtidig er det sygeplejerskerne, patienten ser mest til i dagligdagen under indlæggelsen, og her er det vigtigt med en enkelt kontaktperson, som kan følge patienten under forløbet. Det giver den bedste kommunikation, og vi har gode erfaringer med denne model«.

Kvalitet

Ole Mygind erkender, at det kræver mange kræfter at have læger som kontaktpersoner til alle patienter, fordi lægernes vagtskemaer er så pressede, som tilfældet er. Det kan kræve ændrede arbejdsgange, hvis det skal fungere optimalt.

»Intentionerne er, at den læge, der er kontaktperson, også skal sørge for planlægning, drøfte behandlingen med patienten osv. Jeg vil ikke sige, at det fungerer perfekt overalt på vore sygehuse, men der er ikke noget i vore erfaringer, der indikerer, at vi ikke skal fortsætte ad den vej. Det handler om kvalitet, og modellen blev da også født under vort omfattende kvalitetsprojekt, hvor vi arbejdede med forskellige modeller for standarder«, siger den sundhedsfaglige chef.

Med to kontaktpersoner til hver patient vil Sygehus Syd sikre, at patienten oplever et højt informationsniveau, sammenhæng og god kommunikation under indlæggelsen. Resultatet afspejler sig i patienternes tilfredshed og oplevelse af kvalitet.