Skip to main content

Pædagogisk bog om gynækologi og obstetrik

4. udgave af bogen »Obstetrik og Gynækologi« giver et godt indblik i specialet og er helt klassisk opdelt i en gynækologisk del og en obstetrisk del, men er til tider overfladisk i sin gennemgang. Læs anmeldelse Amalie Somuncu Johansen, læge og forskningsassistent på Juliane Marie Centret.

Cover: FADL’s Forlag

Amalie Somuncu Johansen, læge og forskningsassistent på Juliane Marie Centret. Interessekonflikter: Ingen

13. sep. 2023
3 min.

Fakta

Obstetrik og Gynækologi

Sommeren er ved at gå på hæld, og et nyt hold af medicinstuderende starter på kurset i gynækologi og obstetrik landet over. Ønsker man som studerende at have én samlet pensumdækkende bog, går man ikke galt med den nyeste udgave af FADL’s Forlags »Obstetrik og Gynækologi«, som er oversat og bearbejdet efter Lawrence Impey og Tim Childs »Obstetrics & Gynaecology«. Bogen er egnet til medicinstuderende og andre sundhedsfaglige med relation til specialet.

Bogen giver et godt indblik i specialet og er helt klassisk opdelt i en gynækologisk del og en obstetrisk del. Den gynækologiske del er opdelt i kapitler efter anatomiske strukturer og deres tilhørende sygdomme, hvilket betyder, at hvis man vil læse om ovariecancer, skal man lede under kapitlet ovariet og dets sygdomme og ikke i et samlet kapitel om gynækologiske cancerformer. Der er en grundig introduktion til den gynækologiske anamnese og objektive undersøgelse med illustrationer til korrekt instrumentalisering.

Den obstetriske del indledes ligeledes med et kapitel om den obstetriske anamnese og en grundig, lavpraktisk beskrivelse af de objektive undersøgelser såsom de fire håndgreb. Derudover indgår eksempler på, hvordan man kan fremlægge en barselsanamnese kort og koncist, så man er klar til sit klinikophold på obstetrisk afdeling. 

Hvert kapitel afsluttes med en oversigtsboks med de vigtigste pointer fra kapitlet. Derudover indgår der i hvert kapitel faktabokse undervejs, som er med til at give et overblik over emnet og gør, at bogen også nemt kan fungere som opslagsværk.

Med et kapitel om de etiske og lovmæssige spørgsmål i obstetrik og gynækologi formår forfatterne også at sætte det kliniske pensum i kontekst til hverdagen som sundhedsprofessionel og de dilemmaer, man kan stå i, om end det kun gennemgås overfladisk i bogen.

Bagerst i bogen er der oversigter over håndtering af gynækologiske problemstillinger og obstetriske problemstillinger, hvor der gennemgås potentielle årsager til problemstillingen, hvad man skal spørge ind til i anamnesen, hvad man kan forvente ved den objektive undersøgelse, og hvilke parakliniske undersøgelser man skal overveje at bestille. Derudover indgår to appendices, der indeholder de hyppigst anvendte farmakologiske præparater og en oversigt over normalområder for blodprøver under graviditeten. Det er et yderst godt kapitel til at få et overblik over hyppige problemstillinger i specialet og fungerer glimrende som repetition til eksamenslæsning, samtidig med at det bidrager til, at man kan få syntetiseret sin viden fra tidligere kapitler og arbejde med differentialdiagnoser.

Bogen har en pædagogisk tilgang til specialet og giver et godt overblik over pensum, men er til tider overfladisk i sin gennemgang og benytter sig langt overvejende af illustrationer fremfor fotografier fra klinikken. Den fungerer godt som supplement til det kliniske ophold og er en udmærket bog at anvende til eksamenslæsning.