Skip to main content

Påtale til overlæge på grund af fejl i afdelingens epikrise

Alment praktiserende læge Helle Wiingaard, tidligere medlem af Lægeansvarsudvalget, hellewiingaard@dadlnet.dk

21. apr. 2008
2 min.

Vi tror, vi ved, hvad en epikrise er for en størrelse, men det er ikke sikkert, vi ved nok.

Vidste du fx

  • at en epikrise ikke må indeholde specialespecifikke forkortelser, som modtageren ikke kan forventes at have kendskab til?

Vidste du

  • at hvis en epikrise sendes før alle resultater foreligger, må epikrisen ikke indeholde formodede oplysninger, som senere evt. kan korrigeres?

Vidste du

  • at der ikke må afsendes epikriser med påtegnelsen »foreløbige« epikriser eller »ikke-korrekturlæste« epikriser?

Vidste du

  • at der skal laves epikriser efter blot korte ambulante forløb eller enkeltkontakter?

Vidste du

  • at overlæger kan få påtale fra Patientklagenævnet, fordi den epikriseskrivende læge har lavet en fejl og overlægen har kontrasigneret?

Lad os kigge på det sidste udsagn: - Det kan gå frygtelig galt, hvis der er fejl i epikrisen, eller hvis diagnosen er forkert, men derudover kan det også medføre en klagesag fra en patient - og hvad der er nok så vigtigt: det giver altid påtale til lægen. Ikke kun til den læge, der har skrevet epikrisen, men så sandelig også til den overlæge, der har signeret samme. Som en jurist sagde fornylig: »Hvornår lærer I læger, at I hæfter for det, I har underskrevet?« Så når en læge i afdelingen har skrevet en epikrise, som overlægen lige kradser en krusedulle på, så er overlægen hermed medansvarlig for indholdet. Overlægen kan ikke efterfølgende henholde sig til, at det var en speciallæge, der skrev epikrisen, og at overlægen dermed bestemt regnede med, at indholdet var i orden - nej. Når man skriver under, er man medansvarlig. Man skriver under på, at diagnosen er rigtig, at behandlingen er foregået som beskrevet, og at man har kendskab til indholdet .

Man ser det for sig - bunker af epikriser på overlægens skrivebord, der skal gennemlæses grundigt, før der kan signeres.

Er det muligt at gå alle de journaler igennem? Næppe, men så må procedurerne laves om.

Overlægen er ansvarlig for, at der foreligger en instruks i afdelingen, som omhandler epikriseskrivningen. Den epikriseskrivende læge er ansvarlig for at følge instruksen og er dermed ansvarlig for indholdet. Cheflægen er ikke forpligtet til at skrive under, men gør han/hun det, pådrager han/hun sig et ansvar, og det kan i værste fald føre til klage fra patienten og påtale til lægen/lægerne.

Læs også Sundhedstyrelsen vejledning om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv. fra februar 2007 på www.sst.dk > publikationer og udgivelser.

Lægeansvarsudvalget

Marlene Mohr, formand, udpeget af Hovedbestyrelsen

Hans Buhl, Hovedbestyrelsen

Camilla Fenst, YL

Niels Poul Gammelgaard, FAS

Kaare Mai, YL

Margit Maltesen, PLO

Mogens Ydemann, YL

Ole Nørskov, PLO

Mogens Tangø, FAS