Skip to main content

Patienterne strømmer til privathospitalerne

For første gang i fire år er antallet af patienter, som regionerne sender til privathospitalerne steget. Et opbrud er på vej, siger privathospitalerne.

Anders Heissel, ah@dadl.dk

22. apr. 2015
3 min.

Antallet af patienter, der blev sendt videre til behandling på private hospitaler og klinikker, steg i 2014 til over 100.000 patienter. Det er en markant vækst på 16,5 pct. i forhold til 2013 og dermed tæt på de ca. 110.000 patienter, som det offentlige sendte til privatehospitalerne i rekordårene i 2009-2010, oplyser Danske Regioner.

Fakta

Fakta

Stigningen skyldes blandt andet, at regeringen i september 2013 indførte udredningsretten, der sikrer, at patienterne senest inden for en måned får at vide, hvad de fejler, forklarer Jens Stenbæk (V), formand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde.

”Retten til hurtig udredning har synliggjort, at vi på nogle områder har svært ved at følge med. De regionale sygehuse har i stor stil omlagt deres kapacitet til at fokusere på udredning, men der er selvfølgelig grænser for, hvor meget man kan effektivisere sig ud af problemet. F.eks. er der områder, hvor speciallægemangel eller andre forhindringer gør, at vi har brug for de private hospitaler og klinikker til at løse opgaven,” siger Jens Stenbæk.

Retten til hurtig udredning har synliggjort, at vi på nogle områder har svært ved at følge med. Jens Stenbæk (V), formand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde

Og det er ingen grund til, at væksten i strømmen fra det offentlige til privathospitalerne stopper, siger han.

”Men det skal ske til en fornuftig pris, og derfor er der udbud på en del områder. Danske Regioner arbejder samtidig på at skabe endnu flere udredningsforløb til gavn for alle parter,” siger Jens Stenbæk og peger på, at det især er skanninger og urinvejslidelser, der nu bliver udredt hos private.

Regionerne forventer desuden, at antallet af aftaler om udredningsforløb med de private hospitaler og klinikker fortsætter i 2015, da regionerne for nylig har sat arbejde i gang med henblik på at indgå aftaler for otte sygdomsgrupper. Til sammenligning er der fra 2006 til 2014 indgået i alt seks aftaler.

Men selv om antallet af henviste patienter nærmer sig antallet i slutningen af 00’erne, er der dog stor forskel på udgifterne. I 2014 betalte regionerne ca. 1,2 mia. kr. til privathospitalerne for opgaverne, mens regningen i 2008 lød på næsten 1,8 mia. kr. Forskellen skyldes bl.a., at langt de fleste indgreb i dag koster mellem 5.000 og 15.000 kr., oplyser sekretariatschef Jesper Luthman fra brancheforeningen for privathospitaler og klinikker, BPK, til Berlingske.

»Vi ser tallene som et positivt tegn på, at der er et opbrud på vej. Vi har fået et tillidsforhold til regionerne, som ser os som nogen, man sagtens kan samarbejde med. Lokalt fylder ideologi langt mindre. Her er det arbejdshandskerne, der er fremme,« siger Jesper Luthman til avisen.