Skip to main content

Patientsikkerhed – medspiller eller modspiller?

Svendborgsagen var et uundgåeligt omdrejningspunkt, da jyske læger i går aftes var mødt op for at debattere patientsikkerhedens rolle. ”Det er et problem, når du kan blive dømt for en handling, der minder om normaladfærd i en læges arbejdsgang”, sagde et medlem af #detkuhaværetmig.

#DetKuHaVæretMig blev dannet som respons på Svendborgsagen, som har bidraget til mistillid blandt læger til Styrelsen for Patientsikkerhed. Foto: Claus Boesen.
#DetKuHaVæretMig blev dannet som respons på Svendborgsagen, som har bidraget til mistillid blandt læger til Styrelsen for Patientsikkerhed. Foto: Claus Boesen.

Kristine Buske Nielsen, kribusnie@mail.dmjx.dk

23. mar. 2018
5 min.

”Hvis vi som samfund ikke kun forholder os til retsfølelsen hos den skadede patient og dennes pårørende, men også forholder os til, at der fremadrettet også er patienter, som har brug for lægehjælp, så må man se i øjnene, at lægers mentale helbred i allerhøjeste grad er i patienternes interesse”.

Sådan sagde læge Tobias Eberlein fra talerstolen henvendt til de jyske læger, der torsdag aften var mødt op på Aarhus Universitetshospital, Skejby, for at deltage i en debat om patientsikkerhed.

Mødet, der blev afholdt af Jydsk Medicinsk Selskab, kom blandt andet i kølvandet på den omdiskuterede Svendborgsag, der har vakt stor protest i lægestanden og fået en række læger til at starte bevægelsen #detkuhaværetmig, som Tobias Eberlein er en del af, ligesom næsten 10.000 efterfølgende har skrevet under på et mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed startet af overlæge Kristian Rørbæk Madsen, Odense Universitetshospital.

Tobias Eberlein mener, at Svendborgsagen har skabt så stor usikkerhed blandt landets læger, fordi mange kan genkende sig selv i den yngre læge, der er dømt i landsretten og nu venter sin dom fra Højesteret.

”Det ligger ikke langt fra det adfærdsmønster, vi andre også har. Mange læger ville nok godt kunne se sig selv i at overlade det til en sygeplejerske at vurdere blodsukker. Og det er et problem, når du kan blive dømt for en handling, der minder om normaladfærd i en læges arbejdsgang”, sagde Tobias Eberlein til Ugeskrift for Læger.

”Hævnmotiv forbedrer ikke patientsikkerheden”

Ud over Tobias Eberlein, var også Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, og direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted, taget til Aarhus for at diskutere, hvilke rolle patientsikkerhed bør have i sundhedsvæsenet.

Der er ikke én eneste patient, der bliver mere sikker af, at lægers retssikkerhed bliver forringet”. Formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing

Debattens navn var: ”Patientsikkerhed – en modspiller eller en medspiller”. Derfor var det også oplagt, at et af de centrale spørgsmål, som debattørerne sværmede omkring, var: Er det sikkert for patienten, når lægens retssikkerhed er sat på spil?

Andreas Rudkjøbing, der også er næstformand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, havde samme konklusion som Tobias Eberlein:

”Samfundet kan have et behov for at have et hævnmotiv; det har jeg en vis forståelse for. Man skal bare ikke gøre sig forestillinger om, at det er noget, der forbedrer patientsikkerheden. Der er ikke én eneste patient, der bliver mere sikker af, at lægers retssikkerhed bliver forringet”, sagde formanden, der nævnte Svendborgsagen som et eksempel, hvor en kollektiv systemfejl har ført til en skyldplacering hos en enkelt læge. Andreas Rudkjøbing fortalte, hvordan han oplevede retssagen i Højesteret dagen forinden:

”Det var en deprimerende oplevelse. Det var nedslående. Der tegner sig et billede af en kompetent læge, en omsorgsfuld indlæggelse, og så et systemsvigt. Usikre arbejdsgange, uklarhed omkring instrukser. Og så sidder hun der. Ene person”, sagde Andreas Rudkjøbing.

For mange af de læger, der var mødt op, var det da også tydeligt, at sagen havde sat sig sine spor. Da der efter de tre debattørers taler blev åbnet op for spørgsmål, udtrykte flere af salens læger mistillid til Styrelsen for Patientsikkerhed. De følte sig utrygge i deres daglige virke som læge. Mange af spørgsmålene vendte tilbage til Svendborgsagen, men til sidst måtte ordstyreren træde ind, da debatten blev for detaljeret omkring den enkelte sag.

Anne-Marie Vangsted forstår godt lægernes bekymringer, men tror ikke, at læger og Styrelse er så langt fra hinanden.

”Det skal være trygt at være patient, men også trygt at arbejde i sundhedsvæsenet. Det er der lige nu sat spørgsmålstegn ved fra sundhedspersonalets side. Derfor er det vigtigt, at vi får en dialog”, sagde Anne-Marie Vangsted til Ugeskriftet.

”Styrelsen for Patientsikkerhed kal lægge sig fladt ned”

Det er især yngre læger, der har deltaget i #detkuhaværetmig-kampagnen, som primært har floreret på Facebook. Men i salen på Aarhus Universitetshospital var det en mere blandet skare af læger, der var mødt op, som også talte overlæger og pensionerede læger. Det ser Tobias Eberlein som et tegn på, at bevægelsen har potentiale til at blive bredt endnu længere ud.

”Det er et noget andet publikum her. Gennemsnitsalderen er nok en del højere end i Facebook-gruppen. I starten foregik bevægelsen primært på sociale medier, så det er positivt at se, at vi kan brede tankerne i protesten ud til endnu flere”, sagde Tobias Eberlein til Ugeskriftet.

Men ifølge ham er det ikke nok at brede bevægelsen ud. Han ønsker mere handling fra Styrelsen for Patientsikkerhed, før lægers tillid til Styrelsen kan vindes tilbage.

”Styrelsen for Patientsikkerhed er nødt til i et eller andet omfang at lægge sig fladt ned og indrømme, at deres ageren ikke har været hensigtsmæssig for patienternes sikkerhed og for det samlede system. Og så er der ikke plads til flere sager, hvor læger politianmeldes for en adfærd, der ligger tæt op ad normen”, sagde Tobias Eberlein.

Protesten har allerede fået politikerne til at reagere. I starten af året kom sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) med et udspil til en tillidspakke, der skal sikre sundhedspersonalets retssikkerhed. Her var et af punkterne en undersøgelse af politianmeldelser. Ifølge Anne-Marie Vangsted er det et skridt på vejen til et mere trygt sundhedsvæsen.

”Vi vil selvfølgelig gøre alt for at genvinde lægernes tillid. Men Styrelsen for Patientsikkerhed og en tillidspakke kan ikke gøre det alene. Det handler om arbejdsvilkår, og der er behov for også at sætte ind på lokalt ledelsesplan”, sagde hun til Ugeskriftet.

Følg Svendborgsagen og lægeprotesten mod Styrelsen for Patientsikkerhed i Ugeskriftet.dks tema.