Skip to main content

Personalia

Redaktionen

16. apr. 2007
3 min.

DØDSFALD

Jørgensen, Doris, København Ø, 27.11.1936-9.3.2007.Larsen, Hans Kurt, Kolding, 6.12.1925-10.3.2007.

NAVNEÆNDRINGER

Aagaard, Sine, til Ringsmose, Sine Aagaard, marts 2007.
Berzanth, Mette, til Visby-Jensen, Mette Berzanth, marts 2007.
Hansen, Christian Erikstrup, til Erikstrup, Christian, marts 2007.
Hansen, Karin Marlen, til Moldrup, Karin Marlen, marts 2007.
Jensen, Anne L. Sylvest, til Sylvest, Anne Louise Born, marts 2007.
Jensen, Torben Skovsgaard, til Skovsgaard, Torben, marts 2007.
Rosholm, Lisbeth, til Comstedt, Lisbeth Rosholm, marts 2007.

NEDSÆTTELSER OG OPRETTELSER

Bitsch-Larsen, Dorte: Kildevej 2, Karise, 1.4.2007.
Borup, Lone Sønderby: Nordre Ringvej 85, 1., Kolding, 1.3.2007.
Holde, Birgitte C. Skovrup: Nordre Ringvej 85, 1., Kolding, 1.3.2007.
Kabiri, Farhad Joze: Oto-rhino-laryngologi, Smedegade 6,2., Slagelse, 1.2.2007.
Kronborg, Christel Nøhr: Kompagniskabspraksis, Nyenstad 31, Nyborg, 1.1.2007.
Rasmussen, Henrik Prinds: Kompagniskabspraksis, Nordre Ringvej 85, 1., Kolding, 1.3.2007.
Rosendal, Christian: Kompagniskabspraksis, Fredericiagade 30, Kolding, 1.1.2007.
Schou, Lone Blindbæk: Kompagniskabspraksis, Måløv Hovedgade 140, Måløv, 1.4.2007.

UDNÆVNELSER OG ANSÆTTELSER

Abäck, Hanna Sofie Ulrika: Reservelæge ved kirurgisk gastroenterologisk afdeling, Amager Hospital, 1.4.2007.
Agner, Bue Fridolin Ross: Reservelæge ved ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital, 1.4.2007.
Andreasen, Pernille: Reservelæge ved medicinsk center, Dronninglund Aalborg Sygehus, 1.4.2007.
Bach, Thomas Alberto Hoffman: Reservelæge ved ortopædkirurgisk afdeling A, Glostrup Hospital, 1.4.2007.
Bastiansen, Anders: Reservelæge ved medicinsk endokrinologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Aalborg afsnit Syd, 1.4.2007.
Berthelsen, Kasper Gymoese: Reservelæge ved nyremedicinsk afdeling C, Århus Universitetshospital, Aalborg afsnit Syd, 1.4.2007.
Bilenberg, Christina Marlene Boutrup: Reservelæge ved medicnsk afdeling, ambulatorium og daghospital, Regionshospitalet Horsens, 1.2.2007.
Bækgaard, Torben: Reservelæge ved FBE intern medicin, Hobro, Sygehus Himmerland, 1.4.2007.
Bøgesvang, Lone: Reservelæge ved ortopæd-kirurgisk afdeling, Sygehus Syd Næstved, 1.3.2007.
Christensen, Hanne Mørk: Overlæge ved neurologisk afdeling N og rehabiliteringsenhed, Nordsjællands Hospital Hillerød, 1.12.2006.
Christensen, Hanne: Overlæge ved gynækologisk-obstetrisk afdeling, De Sønderjyske Sygehuse, Haderslev Sygehus, 1.4.2007.
Christensen, Tina Kousgaard: Reservelæge ved hjertemedicinsk afdeling B, Århus Universitetshospital, Skejby, 1.2.2007.
Dehn, Camilla: Reservelæge ved Psykiatrisk Center Glostrup, 1.4.2007.
Dæncker, Rikke: Reservelæge ved billeddiagnostisk enhed, Nordsjællands Hospital Helsingør, 1.3.2007.
de la Motte, Louise: Reservelæge ved kirurgisk klinik C, Abdominalcentret, Rigshospitalet, 1.3.2007.
Eiholm, Susanne: 1. reservelæge ved patologiafdelingen, Herlev Hospital, 1.2.2007.
Eld, Anne Husum: Reservelæge ved FBE intern medicin, Sygehus Himmerland, Farsø Sygehus, 1.2.2007.
Gamiz, Maria Rocio Caballero: Reservelæge ved dermatologisk-venerologisk afdeling K, Gentofte Hospital, 1.4.2007.
Grundsøe, Tommy Lundtoft: Reservelæge ved psykiatrisk afdeling E, Bispebjerg Hospital, 1.4.2007.
Hansen, Jens Martin Saxe: Reservelæge ved ortopædkirurgisk afdeling M, Bispebjerg Hospital, 1.4.2007.
Hulgaard, Martin: Kursusreservelæge ved pædiatrisk klinik, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, 1.4.2007.
Hvas, Christian Lodberg: Reservelæge ved medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg, 1.3.2007.
Hviid, Lamia Mette-Lise B.: Reservelæge ved kardiologisk-endokrinologisk klinik E, Frederiksberg Hospital, 1.3.2007.
Jensen, Morten Sig Ager: Reservelæge ved organkirurgisk afdeling, Thisted, Sygehus Thy-Mors, 1.2.2007.
Jordan, Karina Kwi Im: Reservelæge ved medicinsk afdeling F, Gentofte Hospital, 1.3.2007.
Jørgensen, Lise: Overlæge ved anæstesiklinik og intensiv terapiafsnit, Frederiksberg Hospital, 1.2.2007.
Kaad, Anja Solhaug: Reservelæge ved onkologisk afdeling R, Odense Universitetshospital, 1.3.2007.
Kallerup, Hans E.S.: Afdelingslæge ved gerontopsykiatrisk afdeling, Psykiatricenter Midt Augustenborg, 20.3.2007.
Kandi, Maria: 1. reservelæge ved onkologisk afdeling D, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, 1.4.2007.
Kasch, Søren: Afdelingslæge ved geriatrisk afdeling G, Odense Universitetshospital, 1.3.2007.
Kjær, Mie Dilling: Reservelæge ved parenkymkirurgisk afdeling, Middelfart Sygehus, 1.3.2007.
Licht, Torsten Wentzer: Reservelæge ved klinisk farmakologisk center, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, 1.3.2007.
Linnet, Jan A. Rørgaard: 1. reservelæge ved hjertemedicinsk klinik B,Hjertecentret, Rigshospitalet, 1.3.2007.
Olesen, Mette Ehmer: Reservelæge ved kirurgisk afdeling K, Bispebjerg Hospital, 1.3.2007.
Said, Abir Moheidin: Afdelingslæge ved gynækologisk obstetrisk afdeling, Region Sjælland, Sygehus Vest Slagelse, 1.1.2007.
Sandgaard, Anne Pelle: Reservelæge ved medicinsk afdeling, Thisted, Sygehus Thy-Mors, 1.2.2007.
Specht, Elisabeth: Reservelæge ved kirurgisk gastroenterologisk afdeling D, Herlev Hospital, 1.4.2007.
Stovgaard, Jesper: Reservelæge ved urologisk afdeling H, Herlev Hospital, 1.4.2007.
Teisner, Ane Søgaard: Reservelæge ved medicinsk center, Bispebjerg Hospital, 1.3.2007.
Wikkelsø, Anne Juul: Reservelæge ved ortopædisk klinik, Ortopædkirurgi Nordjylland, 1.4.2007.