Skip to main content

Perspektiv:Angstens besættelse

Klinikchef, professor, dr.med. Raben Rosenberg
Psykiatrisk Center Amager
E-mail: raben@dadlnet.dk
Interessekonflikter: ingen

19. sep. 2017
2 min.

Angstens besættelse er Thomas Alexander Jensens litterære debut. Ifølge informationerne på bogens bagsiden er han

født i 1994, og med sin første digtsamling forsøger han at give et hudløst ærligt billede af et liv domineret af angst. Forfatteren håber, at hans digte vil medvirke til en følelse af ikke at være alene.

En anmeldelse af et litterært værk som »Angstens besættelse« i Ugeskrift for Læger må ikke forventes at være en traditionel litterær anmeldelse af værkets kunstneriske kvaliteter, men derimod en anmeldelse af, om værket giver mulighed for at opleve angsten, således som det angste menneske selv oplever den. Det lykkes godt for forfatteren, der med en kort digtform som metode beskriver angstens mange afskygninger, og gennem digtet formår han netop i højere grad end lærebøgerne at skildre angstens mentale og kropslige tyranni. Der er digte, der skildrer panikanfald, socialfobisk oplevelse, dødsangst, søvnforstyrrelse og depression, men også vrede i den daglige kamp under angstens dominans. Et digt handler om ambivalens over for medicin, andre om alkohol som flugtmiddel. Der er en trøstesløshed over de fleste digte, hvilket kan gøres læsningen tung, men der udtrykkes et vist håb i et afsluttende digt »Giv aldrig op«.

I en tid hvor klassisk psykopatologisk beskrivelse er under angreb fra et stigende brug af standardiserede evalueringsskemaer, og diagnostik er baseret på enkle operationelt definerede symptomer, er der stor risiko for, at vi glemmer det helt centrale, nemlig hvordan de mennesker, der søger vor behandling, oplever deres lidelse. Ud fra et fagligt synspunkt lykkes det godt for Thomas Alexander Jensen. Men fagmanden må også spørge digteren: Har du nu fået tilbudt den professionelle behandling af angst, som vi i dag kan tilbyde?

Forfatter: Thomas Alexander Jensen

Forlag: Forlaget Brændpunkt

Sider: 64

Pris for trykt bog: 199 kr.

Pris for E-bog: 99 kr.