Skip to main content

PLO: Få familielæger på 1813 er et problem

Region Hovedstaden er den region med færrest ansatte speciallæger i almen medicin, viser ny rapport fra VIVE. Formand for PLO er bekymret.
Arkivfoto: Kristian Linnemann
Arkivfoto: Kristian Linnemann

Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk

24. sep. 2018
4 min.

Når almenmedicinere møder ind på 1813, er de i undertal i forhold til vagtordningerne i de andre regioner.

Det viser en ny rapport fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Rapporten er en kortlægning af de fire regionale vagtlægeordninger og Region Hovedstadens Akuttelefon 1813.

Hos 1813 er 26 procent af bemandingen almenmedicinere, imens andelen af de praktiserende læger, der deltager i vagtarbejdet, er 80 procent i Region Midtjylland og 71 procent i Region Sjælland. I Region Nordjylland er andelen 61 procent, og i Region Syddanmark 57 procent, viser rapporten.

Udviklingen bekymrer Christian Freitag, formand for PLO (Praktiserende Lægers Organisation).

”1813 ansætter sundhedspersonale med meget forskellig baggrund. De har ikke et krav om, at man skal have en almenmedicinsk tilgang, og det kræver PLO i vagtlægeordningerne,” siger han.

Han påpeger, at Region Hovedstaden nok grundlæggende ser noget helt anderledes på almen medicinsk akutbetjening, end PLO og de fire øvrige regioner gør.

”Vi ser det som et alment medicinsk speciale, og man bør ikke lave hele apparatet om, når klokken slår 16. Patienterne skal møde almenmedicinere både før og efter klokken 16 – ikke læger der ikke er uddannet til det, og ikke primært sygeplejersker. Dertil giver det ikke mening at vagtarbejdet er så tæt knyttet til sygehusene, som tilfældet er i Region H.,” siger han.

PLO skal op i gear. Hvis de virkelig mener, at det er så vigtigt, at deres medlemmer arbejder i 1813, så skal de lade sig ansætte. For 1813 er en rigtig god funktion, som danskerne er glade for. Leila Lindén, næstformand i Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden (S),

1813: kvalifikationskravene er overholdt

Leila Lindén, næstformand i Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden (S), er sikker på, at kvalifikationskravene hos 1813 er overholdt, fordi der er et systematisk og tæt samarbejde imellem læger og sygeplejersker, der alle er uddannet til opgaven, siger hun.

"De læger, vi ansætter, skal enten være speciallæger i almen medicin eller andet relevant speciale, som fx intern medicin eller akutmedicin, og alle dem, vi kan få fat på af almenmedicinere, vil vi gerne have. Men de praktiserende læger ønsker ikke at deltage i 1813," siger Leila Lindén.

Leila Lindén godtager ikke argumentet om, at apparatet med vagtlæger bør være det samme før og efter klokken 16.

"Når jeg ringer til min læge imellem 8 og 16, får jeg typisk en sekretær i røret, som vurderer, om jeg skal tale med min læge eller få en tid til i morgen. Så jeg synes, man får god betjening hos 1813 – man får endda fat på en fagperson med relevant uddannelse indenfor akutområdet," siger hun.

Hun mener desuden ikke, at patienterne er særligt optaget af, hvilke faggrupper der selv synes, de skal betjene akuttelefonen.

"Patienterne får fat på læge eller sygeplejerske, der er specialuddannet til 1813, og det er der faktisk stor tilfredshed med," mener hun og forklarer, at 1813 har et minimumsantal af vagter på 24 timer om måneden for at sikre, at visitionskompetencerne er i orden.

Flere fagligheder kan gavne

Rapporten fra VIVE konkluderer, at der også i de andre regioner er mange forskellige fagligheder ansat.

I Region Nordjylland er det gennemsnitlige antal normerede timer pr. uge til sygeplejerskekonsultationer 168 timer, og i Region Midtjylland er antallet 879 timer. I Syddanmark er 220 timer afsat til SOSU-assistenter eller sygeplejersker, og 287 timer bruges ugentligt til sekretærer.

Ingen af de regioner bruger sygeplejersker til at besvare telefonen, men det gør de i Region Hovedstaden, hvor 1747 timer bruges på til sygeplejerskevisitationer på 1813.

Brugen af andet sundhedspersonale er ifølge Christian Freitag et område, hvor regionerne kan finde inspiration internt.

”Det er et af de områder, hvor de fire lægevagter kan lære noget af hinanden. Hvordan bruger I sygeplejerskerne, hvor er det i de fire lægevagter, at det giver mening at bruge personale, sådan at vi kan bruger lægerne til det, de er bedst til.”

Men at erstatte lægerne med sygeplejersker i den akutte almen medicinske visitation af syge mennesker er et dårligere tilbud til borgerne, mener Christian Freitag.

Christian Freitag efterlyser desuden konkrete bud på løsninger i VIVEs nye rapport.

”Rapporten tager ikke stilling til konsekvenserne af den sygeplejerskebetjente lægevagt, og den tager ikke stilling til arbejdet i Region H’s akutklinikker, og det burde en så stor rapport gøre,” siger han.

Leila Lindén så gerne, af flere PLO'er blev en del af 1813, men det er op til PLO.

"PLO skal op i gear. Hvis de virkelig mener, at det er så vigtigt, at deres medlemmer arbejder i 1813, så skal de lade sig ansætte. For 1813 er en rigtig god funktion, som danskerne er glade for. PLO skulle gerne blive en del af det, men det ville i så fald være som en del af vores system, de kommer ikke til at eje det," siger hun.

Fakta

Fakta