Skip to main content

PLO ønsker møde med ministeren

Klaus Larsen kll@dadl.dk

25. nov. 2011
3 min.

Ministeren truer med et indgreb, hvis vagtlægerne ikke vil arbejde på skadestuer og akutmodtagelser. PLO vil i dialog

De praktiserende lægers organisation, PLO, har onsdag bedt sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag (SF) om et møde.

Det sker efter, at ministeren i sidste uge truede med at gribe ind på regionernes side i en gammel strid mellem lægerne og regionerne om, hvem der skal styre lægevagten.

Opdatering af ministeren

Til Ugeskriftet.dk uddybede ministeren og forklarede, at hun forventer, at de to parter arbejder målrettet for "et forpligtende samarbejde" om sammenhæng mellem skadestuefunktionerne og lægevagten.

"Men jeg vil da overveje, om der skal tages andre værktøjer i brug, hvis det - mod forventning - ikke lykkes parterne at skabe grundlaget for den nødvendige sammenhæng i akutindsatsen. En vej kunne være, at vi fra centralt hold sikrer, at regionerne får bedre mulighed for en entydig ledelse på akutområdet", sagde Astrid Krag til Ugeskriftet.dk.

Onsdag tog flere aviser tråden op. Berlingske henviste til ministerens trussel i sidste uge og citerede desuden formanden for Danske Regioners sundhedsudvalg, Ulla Astman (S):

"Det er meget positivt, at ministeren tager fat på dette emne. Patienterne skal opleve, at der kun er én indgang til hjælpen", siger Ulla Astman.

Det får nu PLO til at reagere:

"Vi vil nu aktivt forsøge at komme i dialog med ministeren for at få at vide, hvad hun ønsker", siger PLO's næstformand, Peter Magnussen.

Dette må kræve en direkte snak mellem os og ministeren, så vi kan afstemme vores forventninger og opdatere ministeren om den seneste udvikling på dette område", siger Peter Magnussen, som bekræfter, at PLO onsdag har bedt ministeren om et møde.

Midtjylland: Her er modellen

- Hvilke skridt vil PLO konkret tage for at styrke samarbejdet med regionerne på vagtområdet? Kan man fortsætte med parallelle, men adskilte systemer på akutområdet?

"Ude i regionerne arbejder vi faktisk på, hvordan det skal gøres, og på at styrke samarbejdet", siger Peter Magnussen og fortsætter:

"I Region Midtjylland har de praktiserende læger indgået en aftale, som forhåbentlig snart godkendes i Regionsrådet. Den vil bl.a. betyde en entydig visitation, således, at alle borgerne i regionen, inden de kommer op på sygehuset, skal ringe til lægevagten eller egen læge i dagtid, så man er sikker på, at borgeren bliver visiteret det rigtige sted hen. Det skal ske via det samme telefonnummer - og mere entydigt tror jeg ikke, man kan gøre det".

- Er det en model, PLO kan forestille sig udbredt til andre regioner?

"Ja. I Nordjylland har man lavet noget, der ligner. Og Region Sjælland har også visitation af skadestuer, selv om det ikke her er med læger i front".

"Visiteret adgang er ikke noget, vi har opfundet", understreger Peter Magnussen. "Både Sundhedsstyrelsen i 2008 og regeringens præhospitale akutudvalg, som afgav rapport for et år siden, anbefalede visiteret adgang. Og så behøver borgerne ikke være i tvivl om, hvad de skal gøre, hvis de bliver syge eller kommer til skade: Så ringer de til ét nummer og bliver gelejdet derhen, hvor de skal være".

- Og det er noget af det, I vil pege på, når I møder ministeren?

"Ja".