Skip to main content

PLO: Vi kan løse Hovedstadens lægemangel

Region Hovedstaden har etableret to regionsklinikker. Det ærgrer PLO, at man ikke først talte med de praktiserende læger. Hvis politikerne har viljen (og økonomien), kan den ekstra kapacitet tilvejebringes i almen praksis, siger den regionale PLO-formand Karin Zimmer.
Karin Zimmer, formand for de praktiserende læger i Region Hovedstaden. Privat foto.
Karin Zimmer, formand for de praktiserende læger i Region Hovedstaden. Privat foto.

Klaus Larsen, kll@dadl.dk

1. nov. 2018
4 min.

PLO og Region Hovedstaden forhandler om en langsigtet løsning på hovedstadens lægemangel. I oktober åbnede to regionsklinikker på henholdsvis Amager Hospital og Frederiksberg Hospital.

De to klinikker – som hver har en kapacitet på 1600 patienter – har på kort tid oplevet en kraftig tilstrømning af patienter og er tæt på at være fyldt op.

Region Hovedstaden har understreget, at praksisklinikkerne er en midlertidig nødløsning, som kun gælder for et år.

”Kapaciteten er der”

Det har ærgret PLO, at man fik meget sent besked om oprettelsen af de to klinikker, og at man ikke først rådførte sig med PLO om at finde en løsning.

Formanden for PLO i Region Hovedstaden, Karin Zimmer, ”synes ikke, det er en dårlig idé”, at 3.200 patienter nu er tilmeldt en klinik. Til gengæld synes hun ikke om en løsning, som med midlertidige klinikker er kortsigtede, og som ikke kan tilbyde patienterne en fast læge.

PLO og Region Hovedstadens administration er blevet enige, og det er nu op til regionspolitikerne at bevilge de penge, det vil koste at placere de ekstra patienter Karin Zimmer, fmd. f. PLO i Region Hovedstaden

”Vi havde gerne set, at man i højere grad havde samarbejdet med os om at løse problemet langsigtet”, siger Karin Zimmer.

- Men var der kapacitet i almen praksis til at tage flere patienter ind?

”Kapaciteten er der, hvis man vil bruge ressourcerne på det. Det er selvfølgelig et reelt problem, at der stort set er lukket for tilgang. Men i sommer skrev jeg faktisk – på akut anmodning fra regionen – til alle vores medlemmer i København og Frederiksberg kommuner og opfordrede til at lukke op for et antal borgere. Og 70 praksis svarede positivt”.

- Kunne man have tilbudt en løsning med kort varsel på basis af de 70 positive svar?

”De 70 klinikker har nu, langt om længe, fået de patienter, de har bedt om. Men da man besluttede nødklinikkerne, var der ikke fyldt helt op”, svarer Karin Zimmer.

PLO har foreslået regionen, at man i stedet for at bruge penge på at etablere midlertidige nødklinikker kunne have spurgt ude blandt lægerne, om nogen ville tage yderligere 100 eller 2-300 patienter mod at få en bonus, så man f.eks. kunne opgradere med en ekstra sygeplejerske.

Udgangspunktet for aftalen er, at den læge, der tager ekstra patienter, får ekstra penge svarende til det gennemsnitlige ydelseshonorar på en borger pr. år. At lægen med andre ord får lidt ekstra oven i basishonoraret for at være den pågældende borgers læge.

”Det er en løsning, som vi faktisk er i forhandling med Region Hovedstaden om, lige nu. PLO og Region Hovedstadens administration er blevet enige, og det er nu op til regionspolitikerne at bevilge de penge, det vil koste at placere de ekstra patienter”, siger Karin Zimmer.

Flere muligheder

”Jeg synes, det er bedre at bruge ressourcerne ude i de eksisterende praksis, så borgerne kan få en fast læge, fremfor at bruge dem på en midlertidig klinik. Og det er ærgerligt, at regionen ikke selv er kommet i tanker om det, selv vi har været endog meget samarbejdsvillige”.

Hvis politikerne nikker til aftalen, vil den ifølge Karin Zimmer kunne realiseres meget hurtigt – måske allerede fra december. Det vil gavne de mange borgere, som ganske vist har en læge – bare ikke i København eller på Frederiksberg, men f.eks. i Hillerød eller Allerød.

En sådan aftale vil dog kun udgøre én af flere knapper, som Karin Zimmer mener, der kan skrues på:

”En anden mulighed er delepraksis. Man kunne give tilladelse til, at to læger kunne deles om et ydernummer. Mange unge læger lurepasser lidt, for det er en stor opgave at købe en praksis”.

”En mulighed er også at lave licensklinikker – at leje en klinik ud til en læge, der vil drive den, men ikke binde sig til den i 30 år. Hvorfor udbød regionen ikke de to nødklinikker på licens? Det behøver ikke at tage længere tid end de to måneder, det tog at etablere de to nødklinikker, og vi har foreslået det gennem to år”, siger Karin Zimmer.