Skip to main content

Podcastanmeldelse: »Er du sindssyg«

Hør den før din kollega. Denne radiofortælling bestående af seks afsnit a 30 minutters varighed er forrygende »lytteværdig«.
Foto: DR
Foto: DR

Maj Vinberg,
Overlæge, klinisk forskningslektor, Psykiatrisk Center København, Københavns Universitet

13. sep. 2019
3 min.

Karen Fastrup, forfatter, har efter udgivelsen af den selvbiografiske, læseværdige bog »Hungerhjerte« benyttet sit smukke sprog og gode formidlingsevne til på fornem vis at tage sine lyttere med ind i en modig og tankevækkende fortælling. Hun formår på elegant facon at vise, hvordan sårbarheden, skrøbeligheden, angsten og livstraumerne på forunderlig vis over tid kan transformeres til en styrke og indsigt. En indsigt, som ved fortællingens slutning samlet fremstår som et beskyttende værn »Styrken«, hvis sammenbruddet skulle stå truende nær igen.

De seks afsnit har hver et enkelt ord som titel: Psykosen, Angsten, Indlæggelsen, Skrivekrisen, Diagnosen og Styrken. Karen Fastrup tager lytterne med tre år tilbage i tiden og gennemgår hændelserne op til, under og efter, at hun blev indlagt i en akut psykotisk tilstand på en lukket psykiatrisk afdeling. Hun genser stederne, skadestuen, det lukkede afsnit og stuen på det åbne afsnit, hvor hun senere i forløbet var indlagt. Hun inviterer til en rundvisning i sit sygdomsforløb; den akutte psykose, krisereaktionen og helbredelsen. Hun taler med de mennesker, der behandlede hende, og hun interviewer sine søskende og en nær veninde om, hvorledes de oplevede sammenbruddet. Dette fint flankeret af korte oplæsninger fra bogen »Hungerhjerte«, som fuldstøbt evner at fremherske en stemning, illustrere angsten, rådvildheden og det kaos, der som oftest ledsager et menneske, der finder sig selv midt i et psykisk sammenbrud. Lyttet til med en psykiaters ører er det en befrielse at opleve de involverede behandlere blive hørt og respekteret for deres professionalisme. Hvilket afspejles i interviewene med behandlerne, som uprætentiøst viser hvorledes erfaring, dygtighed, omsorg og ikke mindst hjertevarme kan hjælpe og lindre den svært syge patient.

Den kritiske lytter vil tænke, at seks afsnit a 30 minutter er rigeligt, men det bliver en fin cirkulær fortælling. Eller, rettere skrevet, mange små fortællinger med en hovedfortælling, som understreger de komplekse sammenhænge, vi som behandlere dagligt arbejder med, og som hver især kan bidrage til det endelige sammenbrud, her lig psykosen. Omvendt er fortællingerne nuancerede og viser også de mange elementer, der kan bidrage til helbredelse, styrke og modstandskraft (resilience som aktuelt i den psykiatriske præventive forskning er et ombejlet begreb/hot topic).

Samlet gives varme anbefalinger til denne modige radiofortælling, hør den i bilen, på cyklen og når du går med hunden. Nyd det smukke sprog og de vedkommende fortællinger, som snildt kan deles med mennesker, der selv har eller har haft psykiatriske lidelser tæt på livet.

Fakta

Info om podcasten: