Skip to main content

Praksistælling 2001

Bestyrelsen

2. nov. 2005
1 min.

Bestyrelsen udsendte i uge 20 et skema, som skal anvendes i P.L.O.s praksistælling for 2001. Ligesom tidligere år efterlyser Bestyrelsen svar på nogle enkle spørgsmål om dine praksisforhold, herunder oplysning om praksisformen, oplysninger om lægelig medhjælp, klinikpersonale, oplysninger om praksislokaler og om praksis, anvendelse af IT.

I forhold til vores overenskomstforhandlinger og foreningens arbejde i øvrigt, er det meget vigtigt at få oplysninger med fra alle praksis. Undersøgelsen afvikles i samråd med Danmarks Statistik, som står for skemaudsendelse, bearbejdning m.v.

Derfor beder vi dig sende dine praksisoplysninger ind - gerne så hurtigt som muligt.

Tak for din aktive medvirken.